Hoe moet je de handleiding van YOU. gebruiken? Hoe moet je de handleiding van YOU. gebruiken?

Hoe moet je de handleiding van YOU. gebruiken?

De handleiding is het hart van YOU. en essentieel om met YOU. aan de slag te gaan. Het is je houvast om je lessen voor te bereiden en te geven.

  • In de handleiding staat het lesverloop van elke activiteit beschreven. Alleen de zaken die je leerling nodig heeft om je les te verwerken staan in het leerlingenmateriaal.
  • Je vindt er ook een indicatie van het aantal lesuren voor de activiteit, de doelen waaraan je werkt, het materiaal dat je nodig hebt en bijkomende achtergrondinformatie.