Is er in YOU. voldoende differentiatie? Is er in YOU. voldoende differentiatie?

Is er in YOU. voldoende differentiatie?

YOU. heeft veel aandacht voor differentiatie.

  • We zorgen voor afwisseling in werkvormen en geven in de lesfiches vaak diverse opties. Zo kies jij de werkvorm die op dat moment het beste bij jou en jouw klasgroep past.
  • We werken binnen diverse contexten en geven in de lesfiches suggesties om de context waar mogelijk aan te passen aan het interesseveld van je leerlingen.
  • Het YOU.opzoekboek en de bijhorende digitale oefeningen bieden veel kansen tot differentiëren. Het is een houvast voor je sterke leerling en een herhalingstool voor leerlingen die daar nood aan hebben.
  • We geven ook suggesties om sterke/snelle leerlingen extra uit te dagen.