Hoe ziet de leerling aan welke doelen hij werkt? Hoe ziet de leerling aan welke doelen hij werkt?

Hoe ziet de leerling aan welke doelen hij werkt?

We formuleren bij de start van elke activiteit duidelijk:

  • Ik werk aan: dit zijn vaardigheden waar de leerling aan werkt.
  • Ik ontdek meer over: dit is kennis die de leerling opbouwt.
  • De leerkracht let op: dit zijn concrete vaardigheden waar je als leerkracht extra aandacht voor kunt hebben door deze te observeren tijdens de activiteit.