Komt er een jaarplan bij YOU.? Komt er een jaarplan bij YOU.?

Komt er een jaarplan bij YOU.?

Neen. Met YOU. ligt er een methode voor die heel wat flexibiliteit biedt.

De werkbundels, de actuadossiers en het opzoekboek bieden heel wat lesmateriaal waarmee jij je organiseert op basis van de noden en mogelijkheden van jouw klas en school.