Zit het meersporenbeleid verweven in Casse-cou? Zit het meersporenbeleid verweven in Casse-cou?

Zit het meersporenbeleid verweven in Casse-cou?

We hebben het meersporenbeleid of ADI (Actieve Directe Instructie) in Casse-cou geïntegreerd. Zo voorzien we in het werkboek aanloopoefeningen (leerlingen zetten stapje terug), kernoefeningen (basisleerstof) en uitdagingsoefeningen (verdieping zonder de doelstelling voorbij te gaan).

Zoals in alle andere Kanjermethodes (De Wiskanjers, De Wiskanjers - IJsbergversie, De Taalkanjers (Spelling) en Wereldkanjers) zetten we ook bij Casse-cou in op gedifferentieerd oefenen, ruimte voor begeleid oefenen en verlengde instructie. Ook binnen het digitale oefenplatform Scoodle Play zullen leerlingen gedifferentieerd kunnen oefenen op drie niveaus bij de lessen van Casse-cou. Je zal ook als leerkracht taken, toetsen en driloefeningen kunnen klaarzetten.