Welke vormen van differentiatie zijn er voorzien binnen Casse-cou? Welke vormen van differentiatie zijn er voorzien binnen Casse-cou?

Welke vormen van differentiatie zijn er voorzien binnen Casse-cou?

In Casse-cou differentiëren we op verschillende manieren. We doen bijv. aan tempodifferentiatie, talentdifferentiatie, niveaudifferentiatie, talige differentiatie … Je vindt heel wat differentiatietips in de handleiding, zowel voor taalsterke als tweetalige leerlingen, maar ook voor kinderen die het iets moeilijker hebben met het leren van een vreemde taal. Casse-cou is een methode voor de derde graad van het lager onderwijs en daarom hebben we ook veel aandacht in de methode voor het bevorderen van zelfstandig werk op een gedifferentieerd spoor.