Hoe wordt de grammaire en vocabulaire aangebracht in Casse-cou? Hoe wordt de grammaire en vocabulaire aangebracht in Casse-cou?

Hoe wordt de grammaire en vocabulaire aangebracht in Casse-cou?

Casse-cou zet heel sterk in op de motivatie voor het leren van een vreemde taal bij kinderen, zowel bij het aanbrengen van functionele kennis (grammaire, vocabulaire) als bij de vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven).

Casse-cou formuleert zowel voor de leerkracht als de leerlingen heldere focusdoelen per les, waar met diverse en actieve werkvormen naartoe gewerkt wordt. Dat gebeurt ook telkens in een betekenisvolle context voor de kinderen.