Op welke manier is er gezorgd voor differentiatie in de Delta-uitgaven? Op welke manier is er gezorgd voor differentiatie in de Delta-uitgaven?

Op welke manier is er gezorgd voor differentiatie in de Delta-uitgaven?

Delta Nova differentieert uitgebreid op 3 niveaus in de opdrachtenreeksen:

  • Reeks 1 = remediëringsopdrachten of opdrachten die leerlingen ondersteunen in het toewerken naar het basisniveau
  • Reeks 2 = opdrachten op het niveau van de eindtermen/leerplandoelen (= het basisniveau)
  • Reeks 3 = verdiepingsopdrachten of opdrachten voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben

Voorbeeld van de differentiatie in OPDRACHTEN:

REEKS 1

Reeks_1.png

REEKS 2

Reeks_2.png

REEKS 3

Reeks_3.png