Waarom is er voor de 5u-richtingen in het derde jaar leerboek/opdrachtenboek en in het vierde jaar enkel leerboek? Waarom is er voor de 5u-richtingen in het derde jaar leerboek/opdrachtenboek en in het vierde jaar enkel leerboek?

Waarom is er voor de 5u-richtingen in het derde jaar leerboek/opdrachtenboek en in het vierde jaar enkel leerboek?

Op basis van gesprekken, interviews & bevragingen hebben we het aanbod afgestemd op de wensen en noden van de leerkrachten wiskunde. 

Dat sluit aan bij onze visie op de leerlijn m.b.t. leercompetenties: 

  • in de eerste graad werken de leerlingen nog met een leerwerkboek dat eerder aansluit bij het basisonderwijs.  
  • in de derde graad bestaat het  aanbod uit leerboeken.  

Daarom laten we in de tweede graad de leermiddelen voor het derde jaar nog nauwer aansluiten bij de eerste graad, terwijl de uitgaven voor het vierde jaar de leerlingen toch al voorbereiden op de derde graad. 

In de loop van de tweede graad moeten leerlingen zelf notities leren maken, inhouden leren structureren en wiskundig leren noteren. Met het leerboek worden ze daartoe gestimuleerd; met het opdrachtenboek in het derde jaar krijgen ze nog ondersteuning aangeboden. Het is immers niet evident om leerlingen deze volumes zelfstandig te leren werken.  

Vanaf het vierde jaar gaan we ervan uit dat leerlingen voldoende leercompetenties hebben verworven om met een leerboek alleen aan de slag te gaan. Dat bereidt hen ten volle voor op de derde graad (en eventueel de doorstroom naar het hoger onderwijs).