Waarom wordt het leerstofonderdeel ‘Logica’ pas in het vierde jaar behandeld? Waarom wordt het leerstofonderdeel ‘Logica’ pas in het vierde jaar behandeld?

Waarom wordt het leerstofonderdeel ‘Logica’ pas in het vierde jaar behandeld?

We hebben ervoor gekozen om logica in het derde jaar intuïtief aan bod te laten komen doorheen Delta. 

  • We hanteren een spiraalsgewijze aanpak m.b.t. de bewijsvorming en redeneringen bij de inhouden waar bewijzen aan bod komen. 
  • Intuïtief laten we leerlingen tegenvoorbeelden geven bij stelling in statistiek.  
  • Bewijzen met tegenvoorbeelden laten we geregeld aan bod komen in de oefeningenreeksen. 
  • Bij Reële getallen brengen we een bewijs uit het ongerijmde (V2) aan. 

Doorheen de handleiding die we in de lerarenkit plaatsen, maken we de leerlingen bewust wanneer er bv. een implicatie- en equivalentiepijl gebruikt kan worden. Deze handleiding dient als didactische hulp voor de leerkracht. 

In het vierde jaar komen dan o.a. waarheidstabellen en logische poorten aan bod.