Wat zit er in de overkoepelende module ‘rekenvaardigheden’? Wat zit er in de overkoepelende module ‘rekenvaardigheden’?

Wat zit er in de overkoepelende module ‘rekenvaardigheden’?

We merken op dat leerlingen steeds meer moeite hebben met bepaalde rekenvaardigheden (rekenen met machten, rekenen met vierkantswortels, …). Om hieraan tegemoet te komen en leerlingen ten volle te ondersteunen, werken we per thema gerandomiseerde digitale opdrachten uit in adaptieve leerpaden. Zo kan een leerling eindeloos oefenen op zijn/haar niveau.