Op welke manier wordt er in LEF! A – Zorg en welzijn gezorgd voor differentiatie? Op welke manier wordt er in LEF! A – Zorg en welzijn gezorgd voor differentiatie?

Op welke manier wordt er in LEF! A – Zorg en welzijn gezorgd voor differentiatie?