Mijn rapporten: een rapport opmaken, berekenen, printen en consulteren Mijn rapporten: een rapport opmaken, berekenen, printen en consulteren

Mijn rapporten: een rapport opmaken, berekenen, printen en consulteren

Locatie

mceclip0.png

 

 1. Opmaak
 2. Toetsen toevoegen aan het rapport en rapport berekenen
 3. Evalueer je leergebieden en (sub)domeinen met attitudes en ratings
 4. Feedback toevoegen
 5. Het rapport afdrukken (pdf genereren)
 6. Het rapport en rapportenarchief consulteren

Opmaak

Navigeer naar het overzicht van de (door de beheerder) voor jou beschikbaar gestelde rapport-templates in de rapportmodule bij 'Mijn rapporten' en 'Actief'.

mceclip1.png

Kies hier voor de template van het rapport van de klas dat je wil genereren en waar je toetsen aan wil toevoegen. Klik op het potlood-icoon om het te bewerken.

Toetsen toevoegen aan een rapport en rapport berekenen

Optie 1: Voeg toetsen toe via Rapport

Als er nog geen enkele toets is toegevoegd voor deze klas, kan je onderaan rechts op de knop 'Voeg een nieuwe toets toe' klikken.

mceclip3.png

Heb je al eerder toetsen toegevoegd via jouw klas (zie optie 2), dan worden deze hier in de lijst getoond. Je kan deze ook opnieuw bewerken door op de titel te klikken.

Optie 2: Voeg toetsen toe via Klassen

Een toets (en punten) kan je ook toevoegen aan een rapport als volgt:

 • kies voor de optie Klassen in de hoofdbalk 
 • klik daaronder op Taken en toetsen.
 • bij de optie Taken die eronder zichtbaar is, kan je dan de optie Manuele toetsen aanklikken om aan de slag te gaan
mceclip0.png
Er is ook een mogelijkheid om toetsen van vorig schooljaar te kopiëren met de knop “Toets vorig schooljaar toevoegen

Untitled.png

Wanneer je geen toetsen hebt toegevoegd voor een leergebied of (sub)domein, zullen we dit leergebied of (sub)domein ook niet tonen op het rapport.

De inhoud van een toets (informatie en punten)

Stap 1: Algemene informatie ingeven

Geef de algemene informatie van de toets in zoals een titel, beschrijving, datum ... En kies het rapport waartoe deze toets behoort, het leergebied en eventuele (sub)domeinen uit de vooropgestelde lijst.

Je kan er ook voor kiezen om een toets in één keer voor meerdere klassen toe te voegen via de knop linksonder. Wanneer je deze toets bewaart, dan zullen individuele toetsen worden aangemaakt voor jouw klassen en kan je ze vinden in de individuele lijsten. Je kan hier alleen data selecteren (rapporten, leergebieden, ...) die van toepassing is voor alle klassen. In stap 2 zie je dan elke leerling per klas en kan je ze individueel evalueren.

Stap 2: Leerlingen evalueren

Klaar met Stap 1? Dan kan je nu je leerlingen evalueren. Dit doe je door op de knop 'Voeg punten toe' te klikken. Afhankelijk van hoe jouw beheerder de leergebieden heeft ingesteld, kan je leerlingen op verschillende manieren evalueren :

 • met punten: hierbij moet je een maximum score ingeven, kan je de resultaten laten herberekenen en kan je een norm ingeven.
 • met attitudes: hierbij kies je een behaalde attitude uit een reeks vooropgestelde attitudes.
 • met ratings: hierbij kan je een rating geven (vaak sterren, maar afhankelijk van jouw beheerder). Hover over de behaalde rating en klik om toe te passen.

Heb je een toets/evaluatie maar voor een kleine groep leerlingen toegepast? Deselecteer andere leerlingen via de checkbox. Zo wordt de toets niet op het rapport van de andere leerlingen getoond.

Was een leerling ziek/afwezig/vrijgesteld of heeft hij/zij deze toets niet afgelegd, maar wil je deze wel op het rapport tonen? Dan kan je dit selecteren via het icoon naast de resultaten.

Wil je extra commentaar of feedback geven bij een leerling? Klik dan op het tekstballonnetje.

Werden er bepaalde maatregelen genomen voor een leerling? Dan kan je deze toevoegen via het linker-icoon. De maatregelen stromen ook door naar het zorgdossier van een leerling.

Afhankelijk van hoe jouw beheerder dit heeft ingesteld, worden maatregelen en opmerkingen al dan niet op het rapport getoond. Worden ze niet getoond? Contacteer dan jouw beheerder om te bekijken of dit correct werd ingesteld.

Klik bovenaan op Berekenen.

3. Evalueer je leergebieden en (sub)domeinen met attitudes en ratings

Naast evalueren op manuele toetsen laten we je ook toe om de leergebieden en (sub)domeinen zelf te evalueren via attitudes en/of ratings (zie stap 2 van de inhoud van een toets). Dit kan je enkel doen op voorwaarde dat jouw beheerder voor bepaalde vakken dit evaluatietype heeft ingevuld en de instellingen van het rapport zo zijn opgezet dat je zo kan evalueren. Is dit niet het geval? Dan bespreek je dit best met jouw beheerder.  

mceclip1.png

In dit scherm zie je aan de linkerkant een overzicht van de leergebieden die je kan evalueren. Als je een leergebied selecteert, zie je in het centrale overzicht de leerlingen per (sub)domein (of enkel van het leergebied als er geen (sub)domeinen zijn ingesteld) en kan je hen hier evalueren.

Om het evalueren sneller te doen verlopen, kan je via de lijn 'Alle leerlingen' een resultaat kiezen dat ingevuld wordt voor elke leerling. Zo hoef je niet telkens elke leerling individueel te evalueren als de resultaten algemeen gezien vaak hetzelfde zijn.

Let wel op dat als er geen resultaat gekozen wordt er ook geen toetsen aan verbonden zijn, de leergebieden of (sub)domeinen niet mee berekend en getoond worden op het rapport.

De ingegeven evaluaties kan je ook in de volgende stap nog aanpassen per leerling op het rapport. Dit via de turquoise bolletjes naast het leergebied of (sub)domein.

mceclip0.png

Evalueren op (sub)domeinen in plaats van toetsen

Hoe kan je deze functionaliteit op een vlotte manier gebruiken? Stel: voor een bepaald vak evalueer je telkens op dezelfde items of zinnen, dan kan je dze instellen als (sub)domeinen binnen een leergebeid en hoef je zo nooit toetsen aan te maken voor verschillende klassen.

Bijvoorbeeld een LO leerkacht evalueer je telkens op ...

Hoe de titularis en co-teachers mee op het rapport plaatsen?

5. Het rapport afdrukken (pdf genereren)

Je kan de status van een rapport aflezen op de pagina 'Mijn rapporten': Niet berekend, Berekend of Herberekenen. Vooraleer je het kan afdrukken moet je het sowieso herberekenen.  Hiervoor klik je op het potloodje en doorloop je de verschillende stappen. In het laatste scherm heb je de keuze om het rapport af te drukken.

Als je klaar bent met het evalueren en je het rapport hebt berekend, kan je de rapporten exporteren naar een PDF zodat je ze kan afdrukken. Je kan kiezen om elke leerling op een oneven pagina te laten starten zodat je gemakkelijk recto-verso kan afdrukken.

Wil je dat het rapport in het zorgdossier van de leerling terecht komt? Dan kan je dat hier aanvinken.
Daarnaast kan je ook kiezen om het rapport maar voor enkele leerlingen te exporteren door enkel hun naam te selecteren. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een correctie hebt gemaakt en enkel de PDF van één kind nodig hebt.

Je kan ook een klasscreening toevoegen aan het rapport. Vink dan het daarvoor voorziene vakje aan.

Is dit gelukt? Dan kan je rechtsboven op de knop 'Print' klikken. Rechtsonder zal een balk tevoorschijn komen die de vooruitgang aantoont. Je kunt gerust terug naar het overzicht gaan en aan een andere klas beginnen. De PDF zal automatisch in jouw downloads verschijnen als deze klaar is.

Het rapport en rapportenarchief consulteren

Om het rapportenarchief te raadplegen heb je de juiste (beheers)rechten nodig. In het tabblad rapport zie je bovenaan rechts dan het kleine logo van de archiefdoos.

! Ben je actief op meerdere scholen, selecteer dan bovenaan de juiste school (afbeelding hieronder).

 

Selecteer dan het juiste schooljaar, de klas en de leerling(en) en klik op zoeken.

Je hebt nu een overzicht van de mogelijke rapporten, die je afzonderlijk kunt downloaden.

 

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de gerelateerde artikelen of neem via dit formulier contact met ons op en we helpen jou zo snel mogelijk verder.