Voor welke leerkrachten is LeesRadar bedoeld? Voor welke leerkrachten is LeesRadar bedoeld?

Voor welke leerkrachten is LeesRadar bedoeld?

Alle leerkrachten in het regulier lager onderwijs kunnen met LeesRadar aan de slag gaan. Ook leraren in scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen gebruik maken van LeesRadar, al werd het normeringsonderzoek van de gestandaardiseerde toetsen op basis van dataverzameling in het regulier onderwijs gevoerd. We testen wel verschillende instrumenten uit in scholen voor buitengewoon onderwijs (bv. bij slechtziende kinderen).

Vanuit het onderzoeksproject ligt onze eerste focus op het lager onderwijs. Wij bekijken later of we de digitale tool eventueel kunnen uitbreiden naar andere contexten binnen het onderwijsveld (kleuter, eerste graad secundair,…).

 

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de gerelateerde artikelen of neem via dit formulier contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.