Voor welke leraren is Sleutel 6 bedoeld? Voor welke leraren is Sleutel 6 bedoeld?

Voor welke leraren is Sleutel 6 bedoeld?

 

Alle leraren uit het regulier lager onderwijs kunnen met Sleutel 6 aan de slag gaan. Ook leraren in scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen gebruik maken van Sleutel 6; het normeringsonderzoek van de screening-tools (gestandaardiseerde toetsen) gebeurde echter op basis van dataverzameling in het gewoon onderwijs. We testten wel verschillende instrumenten uit in scholen voor buitengewoon onderwijs (bv. bij slechtziende kinderen).

Vanuit het onderzoeksproject ligt onze eerste focus op het lager onderwijs. Wij bekijken op een latere termijn om de digitale tool eventueel uit te breiden naar andere contexten binnen het onderwijsveld (kleuter, eerste graad secundair,…).