Waarom is het nodig om begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen beter op te volgen? Waarom is het nodig om begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen beter op te volgen?

Waarom is het nodig om begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen beter op te volgen?

Zowel de leesvaardigheid, als het leesplezier van Vlaamse en Brusselse leerlingen gaan achteruit. Dat blijkt uit verschillende internationale onderzoeken, zoals PISA en PIRLS.

Toch is begrijpend lezen een basiscompetentie om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.  Om op een krachtige en effectieve manier aan begrijpend-leesontwikkeling te werken, is het belangrijk om álle leerlingen systematischer op te volgen en zo gerichter in te spelen op hun noden en behoeften. 

 

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de gerelateerde artikelen of neem via dit formulier contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.