Waarom is het nodig om begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen beter op te volgen? Waarom is het nodig om begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen beter op te volgen?

Waarom is het nodig om begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen beter op te volgen?

 

De leesvaardigheid en het leesplezier van de Vlaamse en Brusselse leerlingen gaan achteruit. Dat blijkt uit verschillende internationale onderzoeken, bijvoorbeeld PISA en PIRLS.

 

Toch is begrijpend lezen een basiscompetentie om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.  Om op een krachtige en effectieve manier aan begrijpend-leesontwikkeling te werken, is het belangrijk om álle leerlingen systematischer op te volgen en zo gerichter in te spelen op hun noden en behoeften.