Kan LeesRadar de methode-gebonden toetsen van begrijpend lezen vervangen? Kan LeesRadar de methode-gebonden toetsen van begrijpend lezen vervangen?

Kan LeesRadar de methode-gebonden toetsen van begrijpend lezen vervangen?

LeesRadar is methode-overstijgend. De tool sluit met andere woorden bij geen enkele specifieke methode aan en kan door iedereen worden gebruikt. Zo kan het bijvoorbeeld interessant zijn om de resultaten van de methode-gebonden toetsen te vergelijken met de resultaten van de gestandaardiseerde toetsen van LeesRadar.

 

Methodegebonden toetsen brengen meestal in kaart wat je hebt onderwezen in de klas. Je hebt bijvoorbeeld aangeleerd om sleutelwoorden aan te duiden en geeft daarna een toets waarin leerlingen de dat toepassen. De gestandaardiseerde toetsen van LeesRadar brengen de globale begrijpend-leesvaardigheid in kaart. Dat betekent dat de leerlingen geïntegreerd toepassen wat ze in (en buiten) de klas leerden.

 

Als leerkracht beslis je zelf of en wanneer je de methode-gebonden toetsen van begrijpend lezen inzet. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om tijdens de afnameperiode van de toetsen van LeesRadar de methode-gebonden toetsen niet af te nemen om de tijd voor evaluatie te beperken en voldoende tijd over te houden voor instructie.

 

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de gerelateerde artikelen of neem via dit formulier contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.