Wat is het verschil tussen de VLOT-toetsen en Sleutel 6? Wat is het verschil tussen de VLOT-toetsen en Sleutel 6?

Wat is het verschil tussen de VLOT-toetsen en Sleutel 6?

 

Met de VLOT-toetsen (Volgysteem Lager Onderwijs Taalvaardigheid) wordt nagegaan hoe het met de vier basisvaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) van leerlingen uit het tweede tot het zesde leerjaar is gesteld. Sleutel 6 focust op de vaardigheid ‘begrijpend lezen’ bij leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar.

 

Daarnaast worden de VLOT-toetsen op papier afgenomen en is Sleutel 6 een volledig digitaal leerlingvolgsysteem. Sleutel 6 bevat vernieuwende inhouden, tekstsoorten en -types,  vraagtypes… die eigen zijn aan het lezen in de 21ste eeuw. Ook de normering is helemaal up-to-date en focust meer op de ontwikkeling die leerlingen doormaken. Sleutel 6 kan in die zin gezien worden als de ‘vernieuwde’ en ‘verbeterde’ versie van de VLOT-toetsen.

 

VLOT bevat alleen toetsen. Sleutel 6 bevat ook andere instrumenten die o.a. leesmotivatie of gebruik van leesstrategieën in kaart brengen.

Ten slotte heeft Sleutel 6 een uitgebreid systeem van feedback en tips gebaseerd op de vijf sleutels voor een effectieve leesdidactiek.

 

 

Sleutel 6

VLOT-toetsen

Wat?

leerlingvolgsysteem met gestandaardiseerde toetsen (met recente normering) en andere instrumenten, alsook een systeem van feedback om de volledige begrijpend-leesontwikkeling in kaart te brengen

leerlingvolgsysteem met gestandaardiseerde toetsen om de vier basistaalvaardigheden in kaart te brengen

Focus?

begrijpend lezen

luisteren, spreken, lezen, schrijven

Doel?

- begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen breed opvolgen

- leerlingen gerichter ondersteunen in hun begrijpend-leesontwikkeling doorheen de lagere school

- verschillende basistaalvaardigheden van leerlingen opvolgen

- acties ondernemen om de taalvaardigheid van de leerlingen te verbeteren

Wanneer?

2 toetsmomenten per leerjaar, in oktober (behalve voor l1) en in maart

3 toetsmomenten per leerjaar op het einde van ieder trimester, voor elk van de vier vaardigheden

Voor wie?

alle leerlingen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar

alle leerlingen van het tweede t.e.m. het zesde leerjaar

Hoe?

Digitale toetsen en instrumenten in een digitale tool

Papieren toetsen

Normering toetsen?

- Leerlingen krijgen een automatisch berekende vaardigheidsscore

- Normeringsonderzoek had plaats in 2022

- Leerlingen krijgen een ruwe score die kunnen worden omgezet in normcategorieën

- Normeringsonderzoek had plaats in 1997

Verplicht?

Neen, de school kiest zelf op welke wijze ze de begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen opvolgt

Neen, de school kiest zelf op welke wijze ze de algemene basistaalvaardigheden van leerlingen opvolgt