Hoe verhouden de gestandaardiseerde toetsen van LeesRadar en de centrale toetsen zich ten opzichte van elkaar? Hoe verhouden de gestandaardiseerde toetsen van LeesRadar en de centrale toetsen zich ten opzichte van elkaar?

Hoe verhouden de gestandaardiseerde toetsen van LeesRadar en de centrale toetsen zich ten opzichte van elkaar?

De gestandaardiseerde toetsen (screening-tools) van LeesRadar en de centrale toetsen zijn complementair.

 

LeesRadar is een leerlingvolgsysteem, met als doel de begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen doorheen de lagere school op te volgen. De gestandaardiseerde toetsen van LeesRadar worden twee keer per schooljaar afgenomen, van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar.

Vanaf schooljaar 2023-2024 nemen lagere en secundaire scholen de eerste Vlaamse of centrale toetsen af. De centrale of Vlaamse toetsen zijn gestandaardiseerde toetsen met als doel de interne kwaliteitszorg van scholen te ondersteunen en de onderwijskwaliteit te versterken. In het lager onderwijs worden ze afgenomen in het vierde en het zesde leerjaar, telkens aan het einde van het schooljaar.

 

LeesRadar en de centrale toetsen werden om andere redenen ontwikkeld en hebben dan ook andere doelstellingen; ze bezorgen de leraar en de school andere informatie en leiden mogelijk tot andere actiepunten. Zo kan LeesRadar gezien worden als een tool die voornamelijk zal monitoren op leerlingenniveau (het is namelijk een leerlingvolgsysteem), terwijl de centrale toetsen vooral zullen monitoren op schoolniveau. LeesRadar brengt de begrijpend-leesontwikkeling van de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar in kaart, de centrale toetsen brengen de prestaties in het vierde en zesde leerjaar en de leerwinst van scholen tussen deze afnamemomenten in kaart.

 

Door de frequentie van de toetsafname en doorlopende opvolging in LeesRadar, kunnen signalen over de begrijpend-leesontwikkeling van de leerlingen vroeg en snel worden opgepikt, en kan er kort op de bal worden gespeeld. Aan de hand van feedback en concrete tips biedt LeesRadar leraren en scholen didactische handvatten om de begrijpend-leesontwikkeling van de leerlingen, indien nodig, tijdig en gericht bij te sturen.

 

De centrale toetsen zullen dan weer meer vergelijkende informatie tussen scholen verschaffen en zullen in die zin ook de overheid informatie verschaffen op systeemniveau, m.a.w. ze vertellen iets over de onderwijskwaliteit in Vlaanderen.

 

Samenvattend kader:

 

 

LeesRadar

Centrale toetsen

Wat? 

leerlingvolgsysteem met o.a. gestandaardiseerde toetsen om de volledige begrijpend-leesontwikkeling in kaart te brengen

gestandaardiseerde toetsen om o.a. tekstbegrip in kaart te brengen

Focus?

begrijpend lezen

- Nederlands: begrijpend lezen en basisgeletterdheid, schrijven, grammatica

- wiskunde

Doel?

- begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen breed opvolgen (= meten, analyseren, diagnosticeren)

- leerlingen gerichter ondersteunen doorheen de lagere school

- schooleffectiviteit opvolgen

- interne kwaliteitszorg van scholen ondersteunen

- onderwijskwaliteit versterken

Wanneer?

2 toetsmomenten per leerjaar, in oktober (behalve voor l1) en in maart

1 toetsmoment, aan het einde van het schooljaar

Voor wie?

alle leerlingen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar

alle leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar

Hoe?

digitale toetsen

digitale toetsen

Verplicht?

Neen, de school kiest zelf op welke wijze ze de begrijpend-leesontwikkeling van leerlingen opvolgt.

Ja, de overheid organiseert de centrale toetsen voor alle scholen.

 

Meer info over de centrale toetsen is te vinden op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/beleid/onderwijsregelgeving-in-ontwikkeling/vlaamse-toetsen

 

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de gerelateerde artikelen of neem via dit formulier contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.