Hoe worden de screening-tools (of gestandaardiseerde toetsen) afgenomen? Moet de hele klas tegelijkertijd de screening-tools afnemen? Hoe worden de screening-tools (of gestandaardiseerde toetsen) afgenomen? Moet de hele klas tegelijkertijd de screening-tools afnemen?

Hoe worden de screening-tools (of gestandaardiseerde toetsen) afgenomen? Moet de hele klas tegelijkertijd de screening-tools afnemen?

Je kiest zelf hoe de screening-tools worden afgenomen. Dit kan klassikaal of in kleinere groepjes, bijvoorbeeld tijdens een hoekenwerk of onder begeleiding van een extra leraar. Bij jonge kinderen is het aangewezen in kleine groepjes te werken.