Welke digitale vaardigheden moeten leerlingen bezitten om begrijpend-leestoetsen te maken in LeesRadar? Welke digitale vaardigheden moeten leerlingen bezitten om begrijpend-leestoetsen te maken in LeesRadar?

Welke digitale vaardigheden moeten leerlingen bezitten om begrijpend-leestoetsen te maken in LeesRadar?

LeesRadar is een digitaal leerlingvolgsysteem. Dat betekent dat de leerlingen de toetsvragen op het scherm lezen en oplossen. Leerlingen navigeren, klikken, scrollen, slepen …

 

De digitale vaardigheden die worden verwacht van leerlingen zijn leeftijdsadequaat. In het onderzoek naar LeesRadar werd nagegaan of leerlingen in staat zijn om deze handelingen uit te voeren en werd uitgesloten dat ze een invloed zouden hebben op de resultaten van de leerlingen. Uiteraard verloopt de afname wel vlotter als de leerlingen vertrouwd zijn met het toestel waarop de afname gebeurt en als ze de digitale handelingen al eerder hebben uitgevoerd.

 

LeesRadar voorziet voor elk leerjaar een oefentoets om vertrouwd te raken met het digitale aspect van de toetsafname.

 

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de gerelateerde artikelen of neem via dit formulier contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.