Welke digitale vaardigheden moeten leerlingen bezitten om begrijpend-leestoetsen te maken in Sleutel 6? Welke digitale vaardigheden moeten leerlingen bezitten om begrijpend-leestoetsen te maken in Sleutel 6?

Welke digitale vaardigheden moeten leerlingen bezitten om begrijpend-leestoetsen te maken in Sleutel 6?

Sleutel 6 is een digitaal leerlingvolgsysteem. Dit betekent dat de leerlingen de toets vragen op het scherm lezen en oplossen. Leerlingen navigeren, klikken, scrollen slepen…

 

De digitale vaardigheden die worden verwacht van leerlingen zijn leeftijdsadequaat. In het onderzoek naar Sleutel 6 werd nagegaan of leerlingen in staat zijn om deze handelingen uit te voeren en werd uitgesloten dat ze een invloed hebben op de resultaten van de leerlingen. Uiteraard verloopt de afname wel vlotter als de leerlingen vertrouwd zijn met het toestel waarop de afname gebeurd en als ze de digitale handelingen al eerder hebben uitgevoerd.

 

Sleutel 6 voorziet voor elk leerjaar een oefentoets om vertrouwd te raken met het digitale aspect van de toets afname.