Waarop baseren de leermiddelenmakers zich bij het concipiëren van nieuwe leermiddelen? Waarop baseren de leermiddelenmakers zich bij het concipiëren van nieuwe leermiddelen?

Waarop baseren de leermiddelenmakers zich bij het concipiëren van nieuwe leermiddelen?

Bij de bepaling van het didactisch concept doen uitgevers een grondige bevraging bij vakleerkrachten om hun noden, en die van de leerlingen te leren kennen. Daarnaast worden ook bevindingen van wetenschappelijk onderzoek rond didactiek meegenomen in functie van maximaal leerrendement.

Om te voldoen aan minimumdoelen, beroepskwalificaties (A) en leerplannen, houdt Plantyn contact met de onderwijsverstrekkers. We volgen de ontwikkelingen op de voet en geven er gevolg aan in onze blended leeroplossingen. Om tegemoet te komen aan last-minute aanpassingen in de onderwijsdoelen, voorzien we waar nodig online aanpassingen en aanvullingen.