INHOUD - Welke nieuwe leerinhouden komen in de dubbele finaliteit aan bod ten opzichte van het vorige aanbod? INHOUD - Welke nieuwe leerinhouden komen in de dubbele finaliteit aan bod ten opzichte van het vorige aanbod?

INHOUD - Welke nieuwe leerinhouden komen in de dubbele finaliteit aan bod ten opzichte van het vorige aanbod?

  • Tweedegraadsfuncties en goniometrische functies komen niet meer aan bod in de algemene vorming (doelgroep: basis).
  • Complexe getallen, rationale functies, integralen van veeltermfuncties en matrices & determinanten komen in geen enkele richting derde graad nog aan bod.
  • Er zijn een paar inhouden die in de vernieuwde uitgaven van Delta aan bod komen:
    • Logaritmen zijn opgenomen in de minimumdoelen (doelgroep: alle richtingen dubbele finaliteit).

    • Kansrekenen is een nieuw minimumdoel (doelgroep: alle richtingen dubbele finaliteit)

    • Ruimtemeetkunde is een specifiek onderwijsdoel voor sommige richtingen.