INHOUD - Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn tussen wiskunde en wetenschappen?  INHOUD - Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn tussen wiskunde en wetenschappen? 

INHOUD - Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn tussen wiskunde en wetenschappen? 

Bij het uitwerken van WEZO zijn er vooraf afspraken gemaakt met de uitgevers van de andere STEM-vakken om de uitgaven optimaal op elkaar af te stemmen.  

We hebben ervoor gezorgd dat bepaalde onderdelen in het vak wiskunde vroeger aan bod komen zodat ze in de wetenschappen kunnen toegepast worden.  

Verder zorgen we ervoor dat de instructie van bepaalde onderwerpen op dezelfde manier gebeurt, bv. omvormen van formules.  

Ook in de lay-out zorgen we voor een gelijkvormigheid zodat de leeromgeving herkenbaar is voor de verschillende STEM-vakken. Zo werken we overal met dezelfde iconen voor differentiatie en met dezelfde kleur voor de vastzetkaders.