AANBOD - Wat is de uitgavevorm van WACO voor de derde graad? AANBOD - Wat is de uitgavevorm van WACO voor de derde graad?

AANBOD - Wat is de uitgavevorm van WACO voor de derde graad?

Het aanbod van WACO bestaat uit activerende leerboeken.

Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek leerboek’, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …)

  • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden.
  • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal. 

Het activerend leerboek is een uitgavevorm, gekozen in functie van de onzekerheden die de onderwijshervorming met zich meebrengt. Met deze formule kunnen er naar schooljaar 2024-2025 aanpassingen gebeuren in de papieren uitgaves waar nodig.

Waaruit het aanbod zal bestaan na dit overgangsjaar is nog niet zeker (of we deze uitgavevorm verderzetten en/of omschakelen naar een leerboek, bruikbaar voor een huurfonds).  
Volgend schooljaar staat in het teken van marktonderzoek bij de gebruikers van WACO, om zo maximaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van leerkrachten en leerlingen.