Welke nieuwe kaarten bevat de Plantyn Algemene Wereldatlas 2022? Welke nieuwe kaarten bevat de Plantyn Algemene Wereldatlas 2022?

Welke nieuwe kaarten bevat de Plantyn Algemene Wereldatlas 2022?

De editie 2022 bevat heel wat kaarten met geactualiseerde data. Daarnaast zijn er ook heel 

veel nieuwe kaarten toegevoegd, waaronder: 

  • reliëf: overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen
  • klimaat: aantal tropische dagen per jaar (België); natuurgeweld en verandering neerslag en temperatuur (Europa, wereld) 
  • bevolking : interne en externe migratie (België); herkomst vluchtelingen en aantal vluchtelingen (Europa)
  • economie: verkoopprijzen van huizen (België); ontwikkeling landbouwprijzen, koopkracht (Europa), zeehandel (wereld) 
  • energie: windenergie, waterkracht, biomassa (België); reserves aardolie en aardgas (Europa)
  • milieu: ozon-, fijnstof- en stikstofconcentratie (België); vegetatiebranden, natuurrampen, waterschaarste (wereld) 
  • globalisering: landgrabbing, inkomensongelijkheid
  • geologie: platentektoniek, aardbevingen en vulkanisme