INHOUD - Hoe wordt in de doorstroomfinaliteit aan literatuur en literatuurgeschiedenis gewerkt?  INHOUD - Hoe wordt in de doorstroomfinaliteit aan literatuur en literatuurgeschiedenis gewerkt?

INHOUD - Hoe wordt in de doorstroomfinaliteit aan literatuur en literatuurgeschiedenis gewerkt?

Impact NU voor de derde graad biedt een unieke aanpak aan op het vlak van literatuur en literatuurgeschiedenis.

Doorheen de bouwsteenlessen komt literatuur impliciet aan bod, door te werken met literaire fragmenten, extra leessuggesties etc.

Daarnaast werken sommige lessen heel expliciet rond literatuur. We maken een onderscheid tussen chronologische, thematische en metaliteraire lessen.

  • In de chronologische literatuurlessen staat telkens één specifieke periode uit de literatuurgeschiedenis centraal. We laten leerlingen kennis maken met het bredere historische kader en behandelen een selectie aan fragmenten uit die periode. Dit wordt ook gevisualiseerd met een gedetailleerde tijdlijn.
  • In de thematische literatuurlessen dagen we leerlingen vanuit een centraal thema (bv. identiteit in literatuur) uit om verschillende teksten, genres, stromingen en inzichten met elkaar te vergelijken. Vanuit een diepgaand tekstbegrip wordt naar de context gekoppeld. Leerlingen gaan actief op onderzoek in het LitAtelier naar de auteur en zijn biografie, generatieverschillend en literatuuropvattingen, canonvorming, wereldliteratuur...
  • In de metaliteraire lessen wordt literatuur in een breder perspectief geplaatst en denken leerlingen kritisch na over historisch literair bewustzijn, he belang van een canon etc.

Naast de fragmenten die in de lessen behandeld worden, bundelen we andere bronnen van tijdsgenoten, auteursfiches en mediabestanden in de digitale literaire bronnenbank.