INHOUD - Wat vinden leerlingen uit de doorstroomfinaliteit in de digitale literaire bronnenbank?  INHOUD - Wat vinden leerlingen uit de doorstroomfinaliteit in de digitale literaire bronnenbank?

INHOUD - Wat vinden leerlingen uit de doorstroomfinaliteit in de digitale literaire bronnenbank?

De literaire bronnenbank bundelt het historische, maatschappelijke en literaire kader voor de verschillende periodes uit de literatuurgeschiedenis, verrijkt met een uitgebreide verzameling aan tekstfragmenten.

Per periode wordt een gedetailleerde tijdsbalk voorzien, een heldere schets van de historische, maatschappelijke en literaire context aangeboden en volgt een bundeling van verschillende literaire bronnen, beelden en auteursfiches.