AANBOD - Waarom een activerend leerboek voor Impact NU in de doorstroomfinaliteit? AANBOD - Waarom een activerend leerboek voor Impact NU in de doorstroomfinaliteit?

AANBOD - Waarom een activerend leerboek voor Impact NU in de doorstroomfinaliteit?

In de loop van het schooljaar 2023-2024 is er een reële kans dat er nog aanpassingen volgen in de onderwijsdoelen. Met een leerboek bestemd voor een huurfonds, kom je dan meteen in de problemen.

Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek’ leerboek, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …)

  • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden.
  • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal.

Waaruit het aanbod zal bestaan na dit overgangsjaar is nog niet zeker (of we deze uitgavevorm verderzetten en/of omschakelen naar een leerboek, bruikbaar voor een huurfonds).
Volgend schooljaar staat in het teken van marktonderzoek bij de gebruikers van Impact NU, om zo maximaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van leerkrachten en leerlingen.