AANBOD - Wat is de uitgavevorm van Impact NU 5 voor de doorstroomfinaliteit? AANBOD - Wat is de uitgavevorm van Impact NU 5 voor de doorstroomfinaliteit?

AANBOD - Wat is de uitgavevorm van Impact NU 5 voor de doorstroomfinaliteit?

Voor de doorstroomfinaliteit bestaat de leeroplossing uit een activerend leerboek met een uitgebreide digitale component op het leerplatform Scoodle.

Leerlingen van de doorstroomfinaliteit beschikken hiermee ook over het e-book van het Vademecum voor de derde graad (i.e. het naslagwerk voor vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur) en hebben toegang tot de digitale literaire bronnenbank.

In een latere fase voorzien we op het leerplatform Scoodle bijkomend materiaal voor de specifieke minimumdoelen voor de richtingen Moderne talen (een- en tweepolig) en Taal & Communicatiewetenschappen.