INHOUD - Hoe is een activerend leerboek opgebouwd? INHOUD - Hoe is een activerend leerboek opgebouwd?

INHOUD - Hoe is een activerend leerboek opgebouwd?

Een activerend leerboek bestaat uit 4 onderdelen:

  • Theorie
  • Factsheets
  • Technieken
  • Leerstrategieën

De theorie is opgebouwd uit hoofdstukken. De structuur van elk hoofdstuk is gelijklopend en bestaat uit:

  • een inhoudsopgave, die leerlingen kunnen gebruiken als kapstok tijdens het oefenen en leren
  • een check-in, die de voorkennis activeert
  • gestructureerde theorie met voorbeelden en kantlijnopdrachten, die leerlingen helpen de theorie actief te verwerken
  • een check-out, die de inhouden samenvattend aan bod laat komen

De factsheets zijn belangrijke kapstokken voor de leerlingen in de verschillende fasen van het leerproces, zoals tijdens oefeningen, het studeren, het ontwikkelen van activiteiten en bij eindproducten. Ze bevatten de belangrijkste theoretische inzichten.

De technieken zijn alle praktische handelingen die verfilmd worden, of ondersteund met foto’s.

De leerstrategieën zijn kijkwijzers die de leerlingen ondersteunen in het opzoeken van moeilijke woorden en het verwerken van informatie uit diverse bronnen.

Het Ebook op Scoodle bevat geen correctiesleutel/verbetersleutel voor de 3e graad.