AANBOD - Is er een jaarplan of verdeling tussen 5de en 6de leerjaar voorzien? AANBOD - Is er een jaarplan of verdeling tussen 5de en 6de leerjaar voorzien?

AANBOD - Is er een jaarplan of verdeling tussen 5de en 6de leerjaar voorzien?

Elke school heeft zijn eigen lessentabel waarin er voor de eigen school keuzes werden gemaakt in functie van integratie, organisatie stages, verdeling subvakken, aantal lesuren per subvak … LEF! 5/6 biedt geen kant-en-klare leeroplossing voor al die verschillende lessentabellen. Wij voorzien per leeroplossing een uitgebreid pakket met lesmateriaal voor de koepelvakken van de volledige 3de graad:

 • Kick-off pakket
 • Digitale leerpaden
 • Activerende leerboeken
 • Extra bundels
 • Tijdelijke oplossingen ter vervanging van activerende leerboeken Verzorgende/zorgkundige en Anatomie en fysiologie

In de doelenmatrix op Scoodle vind je een overzicht van de digitale leerpaden per studierichting. Deze doelenmatrix vormt de basis voor jouw jaarplan en dus ook voor de verdeling tussen het 5de en het 6de jaar.

 • In kolom A vind je de naam van het leerpad.
 • In kolom B vind je de inhouden die aan bod komen in dat leerpad.
 • In kolom C vind je het aantal lesuren dat wij voorzien voor dat leerpad.
 • In kolom D zie je wanneer dit leerpad in Scoodle zal verschijnen. Trimester 1, 2 en 3 gaan over schooljaar 2023-2024.
 • In kolom E vind je verschillende thema’s terug. Je kan filteren op bepaalde thema’s zodat je de verdeling van de digitale leerpaden in de vakgroep kan maken.
 • In kolom F vind je het subvak van LEF! dat wij eraan koppelen.
 • Vanaf kolom G zie je welk curriculum aan bod komt in dat leerpad.