DOELGROEP - Voor welke richtingen is LEF! 5/6 bedoeld? DOELGROEP - Voor welke richtingen is LEF! 5/6 bedoeld?

DOELGROEP - Voor welke richtingen is LEF! 5/6 bedoeld?

LEF! 5/6 is er voor de studierichtingen in de arbeidsmarktfinaliteit en dubbele finaliteit van het domein Maatschappij en welzijn:

  • Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A)
  • Basiszorg en ondersteuning (A)
  • Opvoeding en begeleiding (D/A)
  • Gezondheidszorg (D/A)

Binnen het domein zijn er vanaf schooljaar 2023 – 2024 grote veranderingen in het aanbod van studierichtingen. We scheppen wat duidelijkheid voor je aan de hand van dit schema: 

LEF_studierichtingen.PNG