DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek? DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

  • Voorkennis wordt geactiveerd: klassikaal via het boek (bv. in de rubriek Plug in!) of individueel via een digitaal leerpad op Scoodle (Echo). 
  • Per unit bieden we in een mindmap de algemene doelen voor het unit aan, opgedeeld per file.  
  • Concrete voorbeelden en een duidelijke grammaticale uitleg bieden houvast. 
  • Duidelijke afbeeldingen en multimedia zorgen voor een boeiende verrijking bij de leerstofonderdelen. (dual coding) 
  • Afwisseling in oefentypes en leerinhouden (interleaving) gecombineerd met de klassikale vragen en verwerking zorgt voor een actieve verwerking van de leerstof. 
  • De nieuwe leerstof wordt stap voor stap aangebracht, verworven en verwerkt (bv. via modelling). Kennis en strategieën worden vastgezet via heldere kaders. 
  • Leerlingen testen zichzelf met de Objectives and assessment op het einde van elke unit (retrieval practice) 
  • Impliciet en expliciet leren worden gecombineerd (bv. om aan woordenschat te werken).