INHOUD - Welke thema’s komen aan bod in Epic 5-6? INHOUD - Welke thema’s komen aan bod in Epic 5-6?

INHOUD - Welke thema’s komen aan bod in Epic 5-6?

EPIC 5 

 • Herhaling: overgang van de vroegmoderne naar de moderne tijd
 • Van Napoleon naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
 • Nationalisme, liberalisme en natievorming
 • Wetenschap en secularisering 
 • Industriële revolutie en de sociale kwestie, opkomst arbeidersbewegingen en communisme
 • Kolonialisme en imperialisme
 • De Eerste Wereldoorlog
 • Het dagelijkse leven 

 

EPIC 6 

 • Herhaling: de lange 19de eeuw
 • Het interbellum
 • Aanloop en verloop van de Tweede Wereldoorlog
 • Een nieuwe wereldorde na WO II
 • De uitdagingen van een multipolaire wereld en mondialisering
 • Een klein land in een grote wereld
 • Het dagelijkse leven