DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek? DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

  • Voorkennis wordt geactiveerd met oefeningen op Scoodle en vragen bij het referentiekader in het activerend leerboek. 
  • Het referentiekader situeert het onderwerp in de geschiedenis, tijd en de ruimte. 

We bieden in het referentiekader de algemene lesdoelen voor het hoofdstuk aan; op Scoodle staan er per hoofdstuk specifieke doelen 

  • Duidelijke afbeeldingen, kaartmateriaal, multimedia en 3D-integratie zorgen voor een boeiende verrijking bij de (les)teksten. (dual coding) 
  • De online verwerking met een grote variatie aan oefentypes (interleaving), gecombineerd met de klassikale vragen en verwerking op een cursusblad zorgen voor een actieve verwerking van de leerstof. 
  • Via een handig dashboard kun jij als leerkracht de resultaten en verwerking door de leerlingen vlot opvolgen. Zo kun je snel achterhalen of de klas het begrepen heeft. 
  • De nieuwe begrippen staan in het groen. 
  • De samenvattingen staan in een herkenbaar groen kader per deelonderzoeksvraag. 
  • Een synthese op het einde van een hoofdonderzoeksvraag  is beschikbaar in 2 vormen, nl. tekst + schema. 
  • De online zelftoets biedt leerlingen de kans om te kijken of ze het hoofdstuk begrepen hebben. De opdrachtenreeksen bij de deelonderzoeksvragen zorgen voor voldoende oefenkansen. (retrieval practice) 
  • Op Scoodle kunnen leerlingen de kijkwijzers van Epic raadplegen.