ALGEMEEN - Waarom zou ik voor de 3de graad kiezen voor een nieuwe leeroplossing van Plantyn? ALGEMEEN - Waarom zou ik voor de 3de graad kiezen voor een nieuwe leeroplossing van Plantyn?

ALGEMEEN - Waarom zou ik voor de 3de graad kiezen voor een nieuwe leeroplossing van Plantyn?

1. De keuze voor nieuwe leeroplossingen = voortzetten van nieuw ontwikkelde leerlijnen
De onderwijshervorming gaat haar laatste jaar in. Met de start van de modernisering ontwikkelde Plantyn nieuwe leerlijnen; vakspecifiek, maar ook vakoverschrijdend. De nieuwe leeroplossingen bouwen daar op voort.

2. De nieuwe leeroplossingen bieden ondersteuning en flexibiliteit
Met haar nieuwe blended leeroplossingen ondersteunt Plantyn je ten volle in de uitdagingen die de modernisering met zich meebrengt. 

3. De nieuwe leeroplossingen zijn inhoudelijk helemaal afgestemd op de nieuwe onderwijsdoelen
- Met toevoeging van leerinhouden die nieuw zijn in het curriculum (t.o.v. vorige onderwijsdoelen).
- De opbouw van de leerinhouden is zorgvuldig afgestemd op de veranderde voorkennis van leerlingen, ten gevolge van de modernisering.

4. De nieuwe leeroplossingen bieden meer digitale mogelijkheden
Bij de nieuwe leeroplossingen voor de 3de graad hoort een performant digitaal leerplatform, met digitaal lesmateriaal dat leerlingen meer dan ooit ondersteunt in het verbeteren van hun leerproces en leerresultaten. Afhankelijk van het vak, beschikt een leerling op Scoodle over adaptieve leerpaden, oefenreeksen op verschillende niveaus, de drilmodule Slimstampen, kennisclips, 3D-animaties, een chatbot, storymaps …

Met een handige taakplanner en een resultatendashboard kan jij als leerkracht de leerlingen actief de leerinhouden laten oefenen, hun resultaten monitoren en aan de hand van differentiatie gepersonaliseerd laten leren.

5. De nieuwe leeroplossingen houden meer dan ooit rekening met evidence-informed didactiek
De didactische principes die we hanteren in onze blended aanpak hebben hun effect op vlak van leerrendement en leermotivatie wetenschappelijk bewezen. Denk aan activatie van voorkennis, gebruik van woord en beeld (dual coding), scaffolding, gebruik van toetsing als leer- en oefenstrategie en andere principes die bijdragen tot effectieve didactiek.

6. De nieuwe leeroplossingen bereiden voor op de toekomst
De leeroplossingen zijn ontworpen om leerlingen klaar te stomen voor hun verdere toekomst na het secundair onderwijs. Ze bereiden doordacht voor op het hoger onderwijs (bv. door aandacht voor leerstrategieën) en/of de arbeidsmarkt (door samenwerkingen met professionele partners, contexten uit het echte leven).