INHOUD - Is er een suggestie voor de verdeling van de leerinhouden over het 5de en het 6de jaar? INHOUD - Is er een suggestie voor de verdeling van de leerinhouden over het 5de en het 6de jaar?

INHOUD - Is er een suggestie voor de verdeling van de leerinhouden over het 5de en het 6de jaar?