AANBOD - Wat is de uitgavevorm van Delta 5/6 voor de doorstroomfinaliteit? AANBOD - Wat is de uitgavevorm van Delta 5/6 voor de doorstroomfinaliteit?

AANBOD - Wat is de uitgavevorm van Delta 5/6 voor de doorstroomfinaliteit?

Voor de doorstroomfinaliteit bestaat het aanbod op papier van Delta 5/6 uit activerende leerboeken.

Wat is een activerend leerboek?

  • Een activerend leerboek is een leerboek waarin leerlingen aantekeningen kunnen maken (noteren, markeren, onderlijnen …)
  • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden. Dit beschrijfbaar leerboek geeft ook voor de leerkracht kansen om eigen aanvullingen toe te voegen bij het lesmateriaal op papier.

Wat is het verschil tussen een activerend leerboek en een leerwerkboek?

  • In een leerwerkboek worden opdrachten voornamelijk gemaakt in de papieren uitgave zelf; er is antwoordruimte voor voorzien.
  • Bij een activerend leerboek werken leerlingen antwoorden bij opdrachten voornamelijk uit op aparte cursusbladen, die ze kunnen toevoegen aan hun uitscheurbaar activerend leerboek. Bij sommige leeroplossingen gebeurt de verwerking digitaal op Scoodle.