Kan ik een video uit het leerkrachtmateriaal of de bibliotheek downloaden? Kan ik een video uit het leerkrachtmateriaal of de bibliotheek downloaden?

Kan ik een video uit het leerkrachtmateriaal of de bibliotheek downloaden?

Omwille van auteursrechtelijke redenen is het niet mogelijk om videomateriaal te downloaden vanop Scoodle.


Het auteursrecht geeft een maker het recht om te bepalen hoe, waar en wanneer dit werk openbaar wordt gemaakt of gereproduceerd. Bij de ontwikkeling van onze leeroplossingen besteden we voor elk van de opgenomen bronnen zorgvuldig aandacht aan het rechtmatig gebruik ervan, m.a.w. we letten erop dat rechten worden ‘gecleard’, zodat leerlingen en/of leerkrachten ze kunnen raadplegen. Dat betekent niet noodzakelijk dat we ze allemaal ter beschikking kunnen stellen aan gebruikers voor reproductie.

Meer over auteursrechten lees je hier: https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/auteursrechten