20/06/2024

Zorg

 • De beheerder kan voortaan ook maatregelen verwijderen. Klik hiervoor de historiek open.

Historiek maatregelen.png

Klik daarna op het vuilnisbakje achter de maatregel die je wenst te verwijderen.

Maatregel verwijderen.png

 • Print de maatregelen van een klas op klasniveau door eenvoudig gebruik te maken van het printer-icoon.

Maatregelen printen.png

 • Hetzelfde geldt voor het klasoverzicht.

Klasoverzicht printen.png

30/05/2024

Zorg

 • Je kunt meerdere formulieren die aan de tijdlijn van een leerling werden toegevoegd gemakkelijk vergelijken.

Vink hiervoor de formulieren aan die je wenst te bekijken.

Vergelijk naast elkaar.png

Twee formulieren kun je naast elkaar openen door op 'Vergelijk naast elkaar' te klikken.

Scherm vergelijk naast elkaar.png

Heb je meer dan twee formulieren geselecteerd? Kies dan voor 'Vergelijk'.

Vergelijk.png

Je kunt dan eenvoudig tussen de verschillende formulieren navigeren door bovenaan op het gewenste tabblad te klikken.

Scherm vergelijk.png

21/05/2024

Zorg

 • Ontdek het vernieuwde pdf-document als je een leerlingdossier print.

Print leerlingdossier.png

Voor wie wens je het leerlingdossier te downloaden.png

NIEUW! Voeg klasscreenings als bijlage toe aan het leerlingendossier.

Screenings toevoegen aan leerlingdossier.png

Bepaal daarna de layout van de pdf. Klik op de hoofding om die verder in te stellen.

layout leerlingendossier.png

Hoofding zorgdossier aanpassen.png

 • Net zoals bij de maatregelen is er voortaan een historiek beschikbaar voor:
  • Medische info
  • Algemene info
  • Externe contacten

Je vindt de historiek terug in de bijbehorende widgets op individueel leerlingniveau.

Medische info - historiek.pngAlgemene info - historiek.png

Extern contact-historiek.png

Zo open je een lijst met de verwijderde gegevens.

Schermafbeelding 2024-05-14 120046.png

 

30/01/2024

Rapport

 • Voeg kleuterklassen nu eenvoudiger toe aan je rapport-templates. Je kan ze als beheerder aanvinken door naar rapportinstellingen te gaan en op het gewenste leergebied te klikken.

Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

Zorg

 • Ben je een zorgformulier aan het invullen, maar is het nog niet volledig? Je kan het nu gemakkelijk tussentijds opslaan en er later op terugkomen. Klik hiervoor op "Bewaren als draft". Het formulier krijgt de status "Onvolledig".

invullen zorgformulier als draft bewaren.png

Wil je meer weten over zorgformulieren invullen? Je leest er alles over in dit artikel.

 • Wijs een enkele zorgactie voortaan toe aan meerdere personen. 

zorgactie toewijzen.png

Wil je meer weten over zorgacties? Je leest er alles over in dit artikel.

 • Als je een bijlage aan een leerling of klas koppelt, kan je er nu ook een beschrijving en/of een link aan toevoegen. 

linken en beschrijvingen toevoegen bij bijlage.png

 

23/10/2023

Rapport

 • Je kan eigen en gestandaardiseerde klasscreenings toevoegen aan het rapport. Vink het juiste vakje aan bij het printen. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

03/10/2023

Zorg

 • Creëer eigen screenings helemaal van nul en volledig op maat. Zo heb je de flexibiliteit om je eigen screenings te maken op basis van jouw behoeften.
 • Gebruik kant-en-klare Kanjerscreenings per thema, module of blok om toetsresultaten eenvoudig aan te brengen en bij te houden op klasniveau. Beoordeel met handige kleurcodes of jouw leerlingen extra remediëring nodig hebben.
 • Personaliseer gestandaardiseerde basis-screenings voor de Kanjermethodes. Jouw klas, jouw aanpak.

Deze info werd ook toegevoegd in de daarvoor bedoelde helpdeskartikels.

07/09/2023

Rapport

 • Vanaf nu heb je heel wat extra opties om je tekst te bewerken in een digitaal feedbackblok. Kies de tekstkleur, markeer bepaalde passages in een kleur naar keuze en positioneer je tekst links, rechts of in het midden.

 • Een andere nieuwigheid binnen de feedbackblokken is dat je nu dezelfde digitale feedback aan de hele klas in één keer kan geven. Voeg een nieuw blok toe en kies daar voor "Algemene digitale feedback".
 • Beheerder: Je kan in je templates nu de norm van een toets toevoegen. Vink hiervoor het vakje aan en de norm zal tussen de mediaan en het percentage verschijnen.

Toon norm.png

Communicatie

 • Beheerder: In de communicatiemodule onder "Instellingen" kan voortaan een e-maildomein (bijvoorbeeld: @basisschool.be) voor verschillende scholen gebruikt worden. Voordien kon je geen e-maildomein toevoegen aan je school als dat domein al aan een andere school gekoppeld was. Als je nu een e-maildomeinnaam die al in gebruik is aan je school toevoegt, wordt er een verzoek gestuurd naar de beheerder van de eerste school die dat dan moet goedkeuren in het tabblad "Goedkeuren":

Goedkeuren.png

24/08/2023

Bij de start van dit nieuwe schooljaar hebben we voor jullie een aantal nieuwigheden voorzien.

Rapport

 • Beheerder: je kan klasnummers als variabele in de hoofding zetten en werken met een voetnoot (voor paginanummers en naam leerling). Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 1.png

 • Eigen maatregelen kunnen onderverdeeld worden in categorieën. Je doet dit door de maatregelen die bij elkaar horen hetzelfde icoon te geven. Eigen maatregelen worden vanaf nu per icoon onder elkaar geplaatst. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 2.png

 

•     Het is vanaf nu mogelijk om de ‘entertoets’ te gebruiken in de beschrijving van je toets. Doelen kunnen mooi onder elkaar opgelijst worden.

track aug 23 3.png

Je kan, bij het aanmaken van een toets, via de pijl bovenaan rechts, de pop-up vergroten zodat je een duidelijker en gemakkelijker werkveld hebt.

•     Tijdens het ingeven van punten zal je per toets de mediaan en het gemiddelde zien.

•     Een volledig ingevulde toets kan je markeren als 'volledig'. Je vinkt hiervoor het vakje “Markeer deze toets als volledig” aan.

Nadat de toets is opgeslagen, krijgt die een groen vinkje waarmee je volledige toetsen meteen herkent in de lijst.

track aug 23 4.png

track aug 23 5.png

 

Bij algemeen besluit/woordje van de leerkracht heb je heel wat extra mogelijkheden d.m.v. de opmaakbalk die verschijnt bij digitale feedbackblokken.

track aug 23 6.png

Zorg

 • Beheerder: je kan nu makkelijk bestaande zorgformulieren kopiëren via een extra toegevoegd icoon, en ook vragen in formulieren vlot kopiëren met dezelfde of een andere antwoordmogelijkheid. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 8.pngtrack aug 23 7.png

 • Eigen maatregelen zijn onderverdeeld in categorieën d.m.v. iconen. (zie bij rapport). Ilse

 • Leerkracht: Je kan vanaf nu een ingevuld formulier lezen via het oogje en hoeft dus niet steeds op potloodje/bewerken te klikken om de inhoud te zien. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 9.png

 • Bij het toevoegen van een nieuw formulier bij een leerling zal de titel van een schooleigen zorgformulier automatisch klaarstaan en hoef je dus geen extra titel meer toe te voegen. Je kan deze, indien gewenst, wel wijzigen. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel. track aug 23 10.png

 • Bij het toevoegen van een nieuw formulier bij een leerling zal de zorgfase automatisch gelijk zijn aan de zorgfase van de piramide. Je kan deze nog wel aanpassen als je dat wilt. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 12.png          track aug 23 11.png

07/06/2023

Rapport

 • Bij het ingeven van toetsen zullen de filtersettings behouden blijven zodat je ze niet na elke nieuwe toets opnieuw dient in te stellen. Ilse
 • Bij stap 1/3 van het rapport zal je rechts bovenaan de kolom met toetsen kunnen kiezen om de toetsen die reeds aan een rapport gekoppeld zijn onzichtbaar te zetten zodat je enkel de nog niet gekoppelde toetsen ziet.
 • De besluitvakken van leerkracht, ouders en leerlingen worden niet meer onderbroken als ze niet op de vorige pagina geraken worden ze volledig naar de volgende pagina verplaatst.

08/02/2023 - Archiveren verstuurde berichten en filters in Communicatie

 • 📂Bij de "Verstuurde berichten" zal je voortaan de nieuwe folder "Archiveer" terugvinden. Berichten kunnen gearchiveerd worden door op de knop mceclip1.png te klikken. Het is steeds mogelijk om gearchiveerde berichten opnieuw naar "Verstuur" te verplaatsen.
 • 📩De Filter-optie is nu beschikbaar in de Communicatiemodule. Klik rechtsboven op het mceclip2.png-icoon om een selectie te maken in je berichtoverzicht.        mceclip3.png

01/08/2022 - Schooljaar overgang en updates in Rapport

Wat gebeurt er na de schooljaar overgang in de rapportmodule?

 • 📐 Geen enkel leergebied zal nog gelinkt zijn aan een manuele toets of actief rapport, dus kan je alle eigenschappen hiervan terug bewerken (Kiezen aan welk jaar ze gekoppeld zijn, hoe je ze beoordeelt, welke iconen je gebruikt)
 • 🎨 De templates die gemaakt zijn in het vorige schooljaar, zijn gekopieerd naar dit schooljaar en werden gedeactiveerd. De periodes zijn vermeerderd met 1 schooljaar in elke template. Om deze te kunnen activeren, moet de beheerder de toegang bepalen per template (stap 3 van de opmaak).
 • 📋 Actieve rapporten kunnen teruggevonden worden in het schooljaar waar deze gemaakt zijn. Je kan wisselen van jaar door bij ‘Mijn rapporten’ te filteren in de linker balk. In het nieuwe schooljaar zal je nog geen actieve rapporten zien tot de templates geactiveerd zijn.
 • ⚠️ Belangrijk: PDFs en rapport formulieren kunnen enkel gegenereerd worden als ze voor de schooljaar overgang in ‘Berekend’ of ‘Te herberekenen’ stonden. Zorg er dus voor dat alle rapporten berekend zijn zodat je ze achteraf nog kan exporteren.

Rapporten archiveren voor leerlingen (GDPR)

Beheerders van een school kunnen vanaf nu rapporten archiveren via het optie-menu in de secundaire navigatie aan de rechterkant.

navigation.png

Via dit scherm kan de beheerder rapporten van leerlingen selecteren om te downloaden als zip-bestand. Tijdens de schooljaar overgang zullen we een banner voorzien die je naar dit scherm navigeert, waarbij de school, het schooljaar, de klassen en leerlingen die geanonimiseerd moeten worden al voorgeselecteerd zijn.

release.png