Nieuw in Scoodle Track Nieuw in Scoodle Track

Nieuw in Scoodle Track

 

09/12/2021 - Updates in zorg en communicatie

Zorg

Bijlages

 • Als je bewerkingsrechten hebt voor de 'Bijlages' kan je nu bijlagen toevoegen aan het dashboard van een leerling. Je kan de toegevoegde en gemigreerde ook verwijderen.

Dossier

 • Een nieuw zorgformulier is beschikbaar voor beheerders en leerkrachten: Koala template. Deze template is inactief en standaard verborgen voor alle gebruikers. Vraag aan je administrator om deze te activeren en beschikbaar te maken voor verschillende rollen door lees- en/of bewerkingsrechten toe te wijzen. 
 • De beperking van het aantal tekens in een cel van de tabel vraagtype is verhoogd van 150 naar 500 tekens.

Verbetering van gebruiksvriendelijkheid

 • In het Scoodle Schoolbeheer menu kan je als beheerder nu meerdere e-mailadressen toevoegen aan de contactpersoon van een leerling. Deze e-mailadressen worden getoond in de zorg module in het overzicht van een leerling.
 • In de zorg waren langere klassennamen weergegeven op een manier die moeilijk leesbaar was. De klassenkiezer is nu opnieuw vormgegeven zodat lange klasnamen gemakkelijk leesbaar zijn en de opties voor tonen/verbergen gemakkelijker te vinden zijn.

 

Communicatie

Adresboek

 • In het Scoodle Schoolbeheer menu kan je als beheerder nu meerdere e-mailadressen toevoegen aan de contactpersoon van een leerling. In het adresboek vind je de meerdere e-mailadressen onder de naam van de contactpersoon van een leerling. 

 

Modal_-_multiple_emailadresses.png

 

🐞 Wat hebben we opgelost?🐞

Zorg

 • Wanneer een gebruiker aan een school werd toegevoegd maar geen toegang had tot klassen, werd het print icoon getoond in de secundaire navigatievalk. Met deze release wordt het print icoon in dit geval niet meer getoond.
 • In sommige gevallen werden delen van een formulier in een andere volgorde getoond wanneer je een PDF wou maken. Dit is nu opgelost.

 

Onze ontwikkelteams zijn continue bezig aan het toevoegen van nieuwe en verbeteren van bestaande functionaliteiten in de modules. Heb je opmerkingen over functionaliteiten die missen of die we nog kunnen optimaliseren? Dan kan je deze hier achter laten. 

 

02/12/2021 - Nieuwe updates in de rapporten

Rapport template

 • Als beheerder kan je nu een actieve template bewerken zonder dat je deze eerst moet deactiveren. Je kan dus de lay out nog aanpassen, ook al werden er al toetsen ingegeven of werd er al feedback toegevoegd. Al de data blijft behouden.
 • Vanaf nu kan je verschillende vakken selecteren voor verschillende leerjaren in stap 2. Deze worden nu allemaal weergegeven in de lay-out. Zo kan je als beheerder de stijl voor iedereen instellen. Hou er wel rekening mee dat in de afzonderlijke jaarrapporten alleen de vakken getoond worden (zoals voordien) die geselecteerd werden in stap 2. 

Rapporten genereren 

 • Je kan vanaf nu een rapport uitprinten vanuit de lijst 'mijn rapporten' zonder eerst het rapport terug te moeten herberekenen. 
  • Als het rapport nog niet berekend is, of de status 'te herberekenen' heeft, dan is de print-optie uitgeschakeld. 
 • Vanaf nu wordt het schooljaar voluit geschreven op het rapport.
 • Als leraar kan je nu snel en gemakkelijk door middel van de enter toets je resultaten voor toetsen ingeven. Door op enter te drukken ga je nu dus snel naar het invulveld van de volgende leerling.

 

18/11/2021 - Verbeteringen doorheen de rapportenmodule

Rapport instellingen

 • Je kan nu ook leergebieden/(sub)domeinen instellen zonder icoon of iconen van bestaande leergebieden verwijderen.
 • Je kan een template van een rapport kopiëren. Dit doe je via de drie puntjes rechts in het overzicht van de templates. 

Template aanmaken

 • Je kan de volgorde van blokken in de lay-out van de template aanpassen door ze te slepen via het icoon aan de linkerkant van een blok.
 • Je kan als beheerder aanvinken of je het totaal resultaat van een rapport wil tonen. Hier kan je ook de opmaak van aanpassen.
 • Je kan aanvinken om het resultaat te tonen met een ‘/‘ bijvoorbeeld: 8/10 

Manuele toetsen

 • Je kan een toets nu ook als concept opslaan. De enige informatie die we nodig hebben is de naam van de toets. 
 • Als je het leergebied van een toets aanpast, kunnen we nu de resultaten opslaan als de evaluatie-instellingen overeen komen. Bijvoorbeeld: als ‘Wiskunde’ en ‘Nederlands’ beide een puntenevaluatie hebben, dan worden de resultaten behouden. Als ‘Nederlands’ een attitude-evaluatie heeft, kunnen we de resultaten niet bijhouden.
 • Er is geen karakter limiet meer bij het feedback-blok van een toets. De feedback kan zo lang zijn als leerkrachten zelf willen.

Rapport berekenen

 • Je kan nu bij alle feedbackvelden een enter ingeven. (Ook bij toetsen)
 • Je kan nu vanuit de eerste stap toetsen toevoegen. Dit doe je rechts in het overzicht van de toetsen zelf. De toetsen die je hier aanmaakt, worden ook getoond op het overzicht van manuele toetsen en de Classroom.

 

Algemene verbeteringen

Het ontwikkelteam heeft over de hele module heen 33 kleine veranderingen toegevoegd die de ervaring gebruiksvriendelijker maken. Deze veranderingen zijn onder andere het verbeteren van knoppen om ze meer zichtbaar te maken, vertalingen aanpassen om het duidelijker te maken,…

 

🐞Wat hebben we opgelost? 🐞

Communicatiemodule

Als je een mail stuurde naar meer dan 50 leerlingen, kwam er bij sommige mensen een error op het scherm. Dit is nu opgelost.

 

 

03/11/2021 - Bugs opgelost in rapporten

🐞Wat hebben we opgelost? 🐞

 • Wanneer je een school veranderde in een template, werden er actieve templates aangemaakt voor de originele school.
 • Soms werden (sub)domeinen toch getoond ook al werden er geen toetsen voor toegevoegd.
 • Wanneer een 0-rating (vb 0 sterren)  werd toegevoegd, werden deze niet op het rapport getoond.
 • Lange titels van manuele toetsen deed de knoppen rechts verdwijnen in het overzicht van de toetsen. 
 • De datum-selector in het scherm van een toets aan te maken, was soms niet goed zichtbaar. 

Deze problemen zouden nu niet meer moeten voorkomen. Is dit wel het geval? Contacteer dan de helpdesk.

 

26/10/2021 - Updates in rapporten

 • Wanneer een blok van bijvoorbeeld een leergebied te lang is om op 1 pagina getoond te worden, wordt er nu een pagina-einde toegevoegd en herhalen we de hoofding van het blok in kwestie opnieuw op de volgende pagina.
 • Wanneer je geen toetsen hebt toegevoegd voor een leergebied/(sub)domein, zullen we dit leergebied/(sub)domein ook niet tonen op het rapport.
 • Wanneer je op een toets een leerling als afwezig/ziek/... hebt toegevoegd, zal dit worden getoond op het rapport.

mceclip0.png

🐞Wat hebben we opgelost? 🐞
 • Wanneer er meerdere hoofdleerkrachten voor een klas ingesteld waren, werden deze soms niet getoond in de hoofding.
 • Evalueren met een rating werd niet altijd getoond op een rapport.
 • Sommige mensen zagen een leeg scherm bij de 'Mijn rapporten'-tab na het activeren van een template.
 • Sommige scholen hadden foutmeldingen bij het berekenen van een rapport.
 • Zelfgekozen iconen voor een vak, werden niet altijd getoond op het rapport.

Deze problemen zouden nu niet meer moeten voorkomen. Is dit wel het geval? Contacteer dan de helpdesk.

 

19/10/2021 - Updates in rapporten en communicatie

Rapporten

 • Je kan vanaf nu de volgorde van jouw vakken en (sub)domeinen in de opmaak van je rapporten aanpassen. Dit doe je in stap twee bij het opzetten van je template door de vakken of (sub)domeinen te slepen in de volgorde die je wil a.d.h.v. het sleep-icoon. draganddrop_courses.gif

 

 • Naast algemene feedback, kunnen leerkrachten ook feedback per leergebied toevoegen op het rapport. 
  • Als beheerder stel je dit in bij het rechtervak (rapport instellingen) in stap vier van het opstellen van de template. Bij 'Weergave resultaten' vink je voor het leergebied 'Voeg feedback toe voor dit leergebied' aan. Als je dan in dit blok klikt, kan je zoals bij alle andere items ook de opmaak hiervan aanpassen.
  • Leerkrachten kunnen bij 'Mijn rapporten' per toets en na berekenen ook voor elke leerling per leergebied en per rapport feedback toevoegen. Je kan starten bij de knop 'feedback toevoegen' en je kan doorklikken naar volgende onderwerpen en leerlingen via de pijltjes-knoppen aan de rechterkant.feedbacktoevoegen.gif

Communicatie

 • Vanaf nu kan je je contactpersonen in CC of BCC zetten bij het verzenden van een e-mail. 
  • Wil je een bericht naar alle ouders sturen, maar wil je niet dat ze elkaars e-mailadres zien? Dan klik je op 'CC/BCC' bij het contactveld en voeg je daarna in het juiste veld de e-mailadressen toe. Je kan je contacten hier ook toevoegen via het adresboek.
  • Wil je je persoonlijk school-mailadres vermelden zodat bijvoorbeeld ouders terug kunnen  mailen? Momenteel wordt de mail enkel vanuit een no-reply adres verzonden, dus kan je voorlopig jouw schooladres in CC zetten zodat bijvoorbeeld ouders hier toch op kunnen antwoorden. 
  • Je kan ook e-mails versturen met enkel contactpersonen in CC/BCC. Je hoeft dus geen hoofdcontactpersonen in te vullen.
  • Tip: als je zelf een lijst met mailadressen hebt, kan je deze gemakkelijk toevoegen door deze te plakken in het contactveld. Alle mailadressen die verdeeld zijn met een komma, worden individueel toegevoegd.
 • Je kan nu ook berichten sturen met enkel een bijlage. Je hoeft dus niet altijd een bericht in te typen.
 • Het adresboek toont enkel de mailadressen van contactpersonen die door de beheerder in schoolbeheer werden gemarkeerd als 'voorkeur e-mailadres'.

 

🐞 Wat hebben we opgelost? 🐞

Sommige gebruikers ondervonden nog enkele problemen met onderstaande onderwerpen. Het ontwikkelteam heeft deze ondertussen opgelost. ✔

 • Het opslaan van een template gaf een foutmelding
  • bij het veranderen van het adres van de school,
  • bij het verwijderen van een vak voor een leerjaar.
 • Blokken die in een template verborgen waren, werden toch getoond op het gegenereerde rapport.
 • Je kon toch een test toevoegen aan een hoofdrapport.

Deze problemen zouden nu niet meer moeten voorkomen. Is dit wel het geval? Contacteer dan de helpdesk.