Nieuw in Scoodle Track Nieuw in Scoodle Track

Nieuw in Scoodle Track

14/11/2023

Rapport

 • Voeg kleuterklassen nu eenvoudiger toe aan je rapport-templates. Je kan ze als beheerder aanvinken door naar rapportinstellingen te gaan en op het gewenste leergebied te klikken. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

23/10/2023

Rapport

 • Je kan eigen en gestandaardiseerde klasscreenings toevoegen aan het rapport. Vink het juiste vakje aan bij het printen. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

03/10/2023

Zorg

 • Creëer eigen screenings helemaal van nul en volledig op maat. Zo heb je de flexibiliteit om je eigen screenings te maken op basis van jouw behoeften.
 • Gebruik kant-en-klare Kanjerscreenings per thema, module of blok om toetsresultaten eenvoudig aan te brengen en bij te houden op klasniveau. Beoordeel met handige kleurcodes of jouw leerlingen extra remediëring nodig hebben.
 • Personaliseer gestandaardiseerde basis-screenings voor de Kanjermethodes. Jouw klas, jouw aanpak.

Deze info werd ook toegevoegd in de daarvoor bedoelde helpdeskartikels.

07/09/2023

Rapporten

 • Vanaf nu heb je heel wat extra opties om je tekst te bewerken in een digitaal feedbackblok. Kies de tekstkleur, markeer bepaalde passages in een kleur naar keuze en positioneer je tekst links, rechts of in het midden.

 • Een andere nieuwigheid binnen de feedbackblokken is dat je nu dezelfde digitale feedback aan de hele klas in één keer kan geven. Voeg een nieuw blok toe en kies daar voor "Algemene digitale feedback".
 • Beheerder: Je kan in je templates nu de norm van een toets toevoegen. Vink hiervoor het vakje aan en de norm zal tussen de mediaan en het percentage verschijnen.

Toon norm.png

Communicatie

 • Beheerder: In de communicatiemodule onder "Instellingen" kan voortaan een e-maildomein (bijvoorbeeld: @basisschool.be) voor verschillende scholen gebruikt worden. Voordien kon je geen e-maildomein toevoegen aan je school als dat domein al aan een andere school gekoppeld was. Als je nu een e-maildomeinnaam die al in gebruik is aan je school toevoegt, wordt er een verzoek gestuurd naar de beheerder van de eerste school die dat dan moet goedkeuren in het tabblad "Goedkeuren":

Goedkeuren.png

24/08/2023

Bij de start van dit nieuwe schooljaar hebben we voor jullie een aantal nieuwigheden voorzien.

Rapporten

 • Beheerder: je kan klasnummers als variabele in de hoofding zetten en werken met een voetnoot (voor paginanummers en naam leerling). Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 1.png

 • Eigen maatregelen kunnen onderverdeeld worden in categorieën. Je doet dit door de maatregelen die bij elkaar horen hetzelfde icoon te geven. Eigen maatregelen worden vanaf nu per icoon onder elkaar geplaatst. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 2.png

 

•     Het is vanaf nu mogelijk om de ‘entertoets’ te gebruiken in de beschrijving van je toets. Doelen kunnen mooi onder elkaar opgelijst worden.

track aug 23 3.png

Je kan, bij het aanmaken van een toets, via de pijl bovenaan rechts, de pop-up vergroten zodat je een duidelijker en gemakkelijker werkveld hebt.

•     Tijdens het ingeven van punten zal je per toets de mediaan en het gemiddelde zien.

•     Een volledig ingevulde toets kan je markeren als 'volledig'. Je vinkt hiervoor het vakje “Markeer deze toets als volledig” aan.

Nadat de toets is opgeslagen, krijgt die een groen vinkje waarmee je volledige toetsen meteen herkent in de lijst.

track aug 23 4.png

track aug 23 5.png

 

Bij algemeen besluit/woordje van de leerkracht heb je heel wat extra mogelijkheden d.m.v. de opmaakbalk die verschijnt bij digitale feedbackblokken.

track aug 23 6.png

Zorg

 • Beheerder: je kan nu makkelijk bestaande zorgformulieren kopiëren via een extra toegevoegd icoon, en ook vragen in formulieren vlot kopiëren met dezelfde of een andere antwoordmogelijkheid. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 8.pngtrack aug 23 7.png

 • Eigen maatregelen zijn onderverdeeld in categorieën d.m.v. iconen. (zie bij rapport). Ilse

 • Leerkracht: Je kan vanaf nu een ingevuld formulier lezen via het oogje en hoeft dus niet steeds op potloodje/bewerken te klikken om de inhoud te zien. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 9.png

 • Bij het toevoegen van een nieuw formulier bij een leerling zal de titel van een schooleigen zorgformulier automatisch klaarstaan en hoef je dus geen extra titel meer toe te voegen. Je kan deze, indien gewenst, wel wijzigen. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel. track aug 23 10.png

 • Bij het toevoegen van een nieuw formulier bij een leerling zal de zorgfase automatisch gelijk zijn aan de zorgfase van de piramide. Je kan deze nog wel aanpassen als je dat wilt. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel.

track aug 23 12.png          track aug 23 11.png

07/06/2023

Rapporten

 • Bij het ingeven van toetsen zullen de filtersettings behouden blijven zodat je ze niet na elke nieuwe toets opnieuw dient in te stellen. Ilse
 • Bij stap 1/3 van het rapport zal je rechts bovenaan de kolom met toetsen kunnen kiezen om de toetsen die reeds aan een rapport gekoppeld zijn onzichtbaar te zetten zodat je enkel de nog niet gekoppelde toetsen ziet.
 • De besluitvakken van leerkracht, ouders en leerlingen worden niet meer onderbroken als ze niet op de vorige pagina geraken worden ze volledig naar de volgende pagina verplaatst.

05/05/2023 - Updates rapporten

 • 📋 In stap 3 van het aanmaken van een puntenlijst kan je er vanaf nu ook voor kiezen om vakken te laten verschijnen in dezelfde volgorde als op het geselecteerde rapport. Zijn er meerdere rapporten geselecteerd? Dan wordt de volgorde van het hoofdrapport aangehouden. Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel (puntenlijst).

 • 📝 Voortaan kan je bij het aanmaken van een rapport bepalen hoe de score van een vak berekend wordt. Weegt elke toets even zwaar door of wordt er gekeken naar de maximumscore om een verhouding in te stellen? Deze info werd ook toegevoegd in het daarvoor bedoelde helpdeskartikel (opmaak rapport).

08/02/2023 - Archiveren verstuurde berichten en filters in Communicatie

 • 📂Bij de "Verstuurde berichten" zal je voortaan de nieuwe folder "Archiveer" terugvinden. Berichten kunnen gearchiveerd worden door op de knop mceclip1.png te klikken. Het is steeds mogelijk om gearchiveerde berichten opnieuw naar "Verstuur" te verplaatsen.
 • 📩De Filter-optie is nu beschikbaar in de Communicatiemodule. Klik rechtsboven op het mceclip2.png-icoon om een selectie te maken in je berichtoverzicht.        mceclip3.png

08/02/2023 - Updates Rapportenmodule

 • 📋 Puntenlijsten kunnen nu op twee verschillende manieren gedownload worden: als Excel of als PDF. Bij die laatste kan je de afdrukstand kiezen, al staat die standaard op Landschap.mceclip0.png
 • 📐Als je een rapport als Excel-document downloadt, zal je een nieuwe kolom met % zien.
 • ✅De stijl van de icoontjes werd doorgetrokken in alle tabbladen. Ze zijn nu ook gemakkelijker aanklikbaar.

01/08/2022 - Schooljaar overgang en updates in Rapporten

Wat gebeurt er na de schooljaar overgang in de rapportmodule?

 • 📐 Geen enkel leergebied zal nog gelinkt zijn aan een manuele toets of actief rapport, dus kan je alle eigenschappen hiervan terug bewerken (Kiezen aan welk jaar ze gekoppeld zijn, hoe je ze beoordeelt, welke iconen je gebruikt)
 • 🎨 De templates die gemaakt zijn in het vorige schooljaar, zijn gekopieerd naar dit schooljaar en werden gedeactiveerd. De periodes zijn vermeerderd met 1 schooljaar in elke template. Om deze te kunnen activeren, moet de beheerder de toegang bepalen per template (stap 3 van de opmaak).
 • 📋 Actieve rapporten kunnen teruggevonden worden in het schooljaar waar deze gemaakt zijn. Je kan wisselen van jaar door bij ‘Mijn rapporten’ te filteren in de linker balk. In het nieuwe schooljaar zal je nog geen actieve rapporten zien tot de templates geactiveerd zijn.
 • ⚠️ Belangrijk: PDFs en rapport formulieren kunnen enkel gegenereerd worden als ze voor de schooljaar overgang in ‘Berekend’ of ‘Te herberekenen’ stonden. Zorg er dus voor dat alle rapporten berekend zijn zodat je ze achteraf nog kan exporteren.

Rapporten archiveren voor leerlingen (GDPR)

Beheerders van een school kunnen vanaf nu rapporten archiveren via het optie-menu in de secundaire navigatie aan de rechterkant.

navigation.png

Via dit scherm kan de beheerder rapporten van leerlingen selecteren om te downloaden als zip-bestand. Tijdens de schooljaar overgang zullen we een banner voorzien die je naar dit scherm navigeert, waarbij de school, het schooljaar, de klassen en leerlingen die geanonimiseerd moeten worden al voorgeselecteerd zijn.

release.png

 

 

19/07/2022 - Updates in rapporten & zorg

Rapporten

Mijn puntenlijsten

Er is een nieuwe functie, mijn puntenlijsten, toegevoegd in de subnavigatie balk. Hier kan je snel en gemakkelijk een overzicht creëren van alle resultaten van jouw leerlingen. Dit overzicht is ideaal om de resultaten van de leerlingen te vergelijken.  Deze functie kan je voorlopig enkel vanaf het komende schooljaar gebruiken.  Dus niet met terugwerkende kracht op vorig schooljaar.

Overzicht

Bovenaan staan enkele voorgedefiniëerde puntenlijsten waarvan je kan vertrekken. Je kan deze puntenlijsten gebruiken zoals ze zijn, aanpassen of een volledig nieuwe puntenlijst opzetten door te klikken op ‘Creëer een nieuw dashboard’.

Bij ‘Mijn puntenlijsten’ vind je de dashboards die je zelf hebt gemaakt. Alleen jij kan deze dashboards zien. Het is dus ook niet mogelijk om de dashboards van andere leerkrachten te zien en/of te gebruiken. Als je nog geen dashboards hebt gemaakt zal je geen dashboards zien staan in het overzicht.

In dit overzicht kan je het dashboard bekijken, bewerken, verwijderen en/of downloaden.

mceclip4.png

mceclip3.png

Dashboard creëren

Je kan starten van een voorgedefiniëerde puntenlijst. Dit doe je door hierop te klikken. Je zal dan in de eerste stap van de dashboardwizard terecht komen. Hier geef je de puntenlijst een titel en selecteer je een onderwerp. De X- en Y-as van de puntenlijst zijn in dit geval al voorgedefinieerd. Afhankelijk van het gekozen sjabloon zal je nog bijkomend subselecties moeten maken.

Voor elk van deze puntenlijsten kan je kiezen welke gegevens je wil tonen in de tabelcellen. Je kan er eveneens voor kiezen om het klasgemiddelde, mediaan en de norm te tonen, alsook de opmaak zo instellen dat deze aanduidt of een resultaat boven, onder of op de norm zit.

Overzicht hoofdrapport van een klas

 • Horizontaal: leerlingen van de klas
  • Hier dien je de klas te selecteren
 • Verticaal: rapporten van het hoofdrapport
  • De klasrapporten moeten worden geselecteerd

Overzicht leergebieden van een klas

 • Horizontaal: leerlingen van de klas
  • Hier dien je de klas te selecteren
 • Verticaal: leergebieden van een rapport
  • De leergebieden moeten worden geselecteerd

mceclip5.png

Sorteer opties

In de laatste stap kan je de kolommen en rijen veranderen van volgorde, de puntenlijst opslaan en een Excel-bestand exporteren.

mceclip6.png

Rapport lay out builder

Toon klasleerkracht in de hoofding van een klasrapport

In de stap ‘Definieer de rechten 3/4’ kan je er als beheerder voor kiezen om een klasleerkracht aan te duiden per klas. Deze klasleerkracht wordt vervolgens in de hoofding van het klasrapport weergegeven. De klasleerkracht is automatisch geselecteerd. Als beheerder kan je de selectievakjes leegmaken en kan je andere leerkrachten selecteren.

mceclip7.png

 

Toon waarden in percentages

Vanaf nu kan je als beheerder instellen dat gemiddelde en mediaan weergegeven kunnen worden als punten, percentage of helemaal niet, op het niveau van leergebied, domeinen, subdomeinen, toetsen en rapporttotalen.

De berekening van de rapporttotalen, die gelinkt zijn aan subrapporten, worden ook gewijzigd in het geval dat de puntengewichten berekend worden. Deze worden niet berekend op basis van subrapporttotalen, maar op basis van de herberekening volgens de LA-waarden (som).

mceclip9.png

Zorg

Print één specifiek zorgformulier

Vanaf nu kan je ook van één specifiek zorgformulier in een zorgdossier een PDF genereren en deze downloaden.

Dit doe je door op het print-icoon te klikken bij het formulier in de zorgtijdlijn.

mceclip10.png

 

24/05/2022 - Updates in rapporten

Schooleigen maatregelen toevoegen

Overzicht maatregelen via rapportinstellingen

Overzicht maatregelen is vanaf nu beschikbaar via het menu rapport – rapportinstellingen - maatregelen.

De lijst van maatregelen is gesorteerd per categorie. Rechts bovenaan kan de gebruiker kiezen tussen een lijst van officiële maatregelen, schooleigen maatregelen of kan maatregelen zelf toevoegen.

Maatregelen aanpassen kan via het potlood icoon bij de maatregel zelf in de lijst.

2022_05_24_21_25_34_helpdesk_artikel_update_2405_off_maatregel.png

Officiële maatregelen aanpassen

De beheerder kan de omschrijving van de maatregelen aanpassen en kan ook selecteren op welk vak dit van toepassing is wanneer een test ingevuld wordt.

 

Naast de omschrijving kunnen de kleur en het icoon die bij een maatregelen hoort aangepast worden. Een icoon kan gekozen worden uit een standaard set maar ook eigen iconen kunnen gebruikt worden.

💡 Standaard worden alle maatregelen aan alle vakken gekoppeld, wanneer er dus een manuele test wordt toegevoegd voor een bepaald vak dan zal de leerkracht een lijst krijgen van die maatregelen waaruit hij/zij kan selecteren.

2022_05_24_21_25_34_helpdesk_artikel_update_2405_mtr_aanpassen.png

Via het oog-icoon kan een beheerder kiezen om die maatregelen te ontkoppelen van een bepaald vak.

2022_05_24_21_25_34_helpdesk_artikel_update_2405_mtr_oog.png

Let op! Indien deze maatregel reeds aan een toets werd toegevoegd dan zal deze na het ontkoppelen verwijderd worden van de toetsen.

 

Schooleigen maatregelen toevoegen.

De beheerder kan ook schooleigen maatregelen toevoegen via de knop ‘Maatregel toevoegen’.

Naast het meegeven van een naam kan ook hier het icoon en de kleur aangepast worden.

2022_05_24_21_25_34_helpdesk_artikel_update_2405_mtr_toevoegen.png

 

Maatregel toevoegen aan een manuele toets

In stap 2 bij het toevoegen van een toets kan een maatregel toegevoegd worden via het icoon rechts.

De gebruiker kan nu kiezen uit een lijst van maatregelen, schooleigen maatregelen bevinden zich onderaan. Via de zoekfunctie kan men snel navigeren naar de juiste maatregel.

2022_05_24_21_25_34_helpdesk_artikel_update_2405_mtr_toevoegen_toets.png

👉Impact op de zorgmodule

Wanneer een maatregel werd toegepast bij het toevoegen van een toets:

 • Dan wordt de maatregel actief bij die leerling in de widget van de maatregelen.
 • Indien de maatregel reeds actief was dan blijft de widget ongewijzigd.

widget_maatregel.png

 

Verwijderen van een maatregel

De beheerder kan maatregelen verwijderen 1 per 1 of in bulk via de selectievakjes.

Het verwijderen van een maatregel moet worden bevestigd door het opnieuw ingeven van de naam van de maatregelen, dit om accidentele verwijderingen tegen te gaan.

maatregel_verwijderen.png

👉Impact:

Nadat een maatregel wordt verwijderd:

 • Zal in de zorgmodule, de maatregel inactief worden gezet en zal deze zichtbaar zijn in de historiek
 • Zal in de rapportmodule, de maatregel verwijderd worden van de reeds aangemaakte proeven.

 

Hoe toon ik de gebruikte maatregelen op mijn rapport?

Maatregelen worden alleen maar op het rapport getoond wanneer de beheerder dit heeft aan gezet in de template builder;

builder_maatregelen_setting.png

report_preview.png

 

Toetsen toevoegen voor meerdere klassen

Wanneer een toets wordt toegevoegd aan een klas dan kan je links onderaan een knop terugvinden om deze toets aan meerdere klassen toe te voegen.

Via deze optie kunnen meerdere klassen geselecteerd worden binnen het schooldomein.

toetsen_toevoegen_voor_meerdere_klassen.png

In de 2de stap kan de leerkracht punten toevoegen voor alle leerlingen van de geselecteerde klassen. Na opslaan worden de toetsen per klas aangemaakt en kunnen ze nadien apart aangepast worden.

 

toetsen_toevoegen_voor_meerdere_klassen_stap_2.png

 

Aanpassingen aan de rapport lay out builder

De beheerder kan vanaf nu de zichtbaarheid instellen van :

 • Vakken of
 • Toetsen en vakken

Onafhankelijk van andere setting op niveau van het rapport. Deze functionaliteit laat gebruikers toe om bijvoorbeeld attitude vakken te verbergen op een hoofdrapport maar ze wel kan tonen op een sub rapport.

In de template lay-out wordt deze functionaliteit gewijzigd via een toggle in plaats van selectievakjes.

weergave_leergebieden.png

Via de knop ‘Geavanceerder instellingen’ kan de gebruiker de zichtbaarheid van vakken en toetsen op het rapport aanpassen.

geavanceerde_instellingen.png

 

Aanpassen grootte van de iconen (ouder, leerling feedback)

De beheerder kan nu de grootte aanpassen van de iconen in het vak waar ouders en leerling feedback kunnen geven.

grootte_icons.png

 

Aanpassen lettertypes

In de template builder heeft de gebruiker nu de optie om lettertype te wijzigen. Sommige lettertypes ondersteunen hierbij ook Arabische letters dit wordt aangegeven rechts door dit icoon.arab_letter.png grootte_icons.png

Bij bepaalde lettertypes worden ‘vet en cursief’ niet ondersteund bij het genereren van de pdf, dit wordt aangegeven onderaan het selectiekader;

lettertypes.png

 

🐞 Wat hebben we opgelost?🐞

Verder

 • Lay out van de postcode bij afdruk van het rapport werd aangepast. De postcode staat nu in dezelfde lijn als de gemeente of stad.
 • In Firefox de randen van de tabel werden niet getoond in de preview.
 • Domein kon niet verwijderd worden. Bij sommige schermresoluties en lengtes van de dropdown lijst met domeinen waren de 3 punten niet beschikbaar om een domein te kunnen verwijderen.

 

16/03/2022 - Updates in rapporten

Toetsen sorteren

Je kan vanaf nu in de lay out zelf bepalen hoe je jouw testen gesorteerd wenst op het rapport. Je kan kiezen tussen ‘Sorteer toetsen op oudste bovenaan’ of ‘Sorteer toetsen op meest recente bovenaan’.

Screenshot_2022-03-17_at_09.39.58.png

Werken met herrekenpunten voor leergebieden , domeinen en subdomeinen

Je kan vanaf nu op elk leergebied, domein en subdomein het maximum aantal punten dat je wil laten verschijnen op het rapport zelf instellen. Deze punten zullen door het programma als herrekenpunten worden gebruikt en dus daardoor de weging bepalen.

De beheerder kan vanaf nu deze herrekenpunten inzetten i.p.v. gewichten met percentages. De som van de manuele toetsen zal dan herrekend worden tot de punten gedefinieerd voor de leergebieden, domeinen en subdomeinen.

De punten die worden ingezet op een hoofdrapport zullen ook zo worden ingezet voor de subrapporten. Punten en percentages kunnen niet gecombineerd worden. Het is één van beide om het gewicht van leergebieden, domeinen en subdomeinen te bepalen.

Screenshot_2022-03-17_at_09.38.34.png

 

🐞 Wat hebben we opgelost?🐞

Verder werden ook een aantal kleine problemen die sommige gebruikers ondervonden opgelost. Zoals bijvoorbeeld icoontjes die niet verschenen voor een leergebied op de pdf, een fout die optrad als je een jaar wilde verwijderen uit een rapport template, fout die verscheen bij het bewaren van een rapport en nog een aantal andere…

 

22/02/2022 - Updates in rapporten, zorg & communicatie

Rapporten

Beheer van kleuterklassen

Een beheerder kan vanaf nu ook rapport templates aanmaken voor kleuterklasjes. Zowel voor peutertjes als kleuters. Hiervoor dien je als beheerder eerst ‘leergebieden ‘, of als je werkt met doelen als leergebieden, op te zetten en aan deze klasjes te linken. Hierna kan je dan de peuter- en kleuterklassen aan een template toevoegen.

Lay-out van een template

Je kan vanaf nu blokken toevoegen aan de lay-out van je rapport. Zo kan je bijvoorbeeld een tweede feedback blok voor een zorgleerkracht toevoegen. Je kan dus op deze manier zelf bepalen hoeveel blokken je in het rapport wil tonen.

Opgelet: de hoofding en het resultaten-blok kan je slechts eenmaal tonen.

 

mceclip0.png

Zorg

De agenda-evaluaties stromen automatisch door naar het zorgdossier van de leerlingen, in het dossier tonen we de commentaren die je ingeeft in de agenda-evaluatie. Van die agenda- evaluaties worden vanaf nu ook de commentaren getoond die je daar hebt aan toegevoegd in de pdf van het zorgdossier en afgeprint.

Ook de zill evaluaties werden toegevoegd aan de pdf. Als je evaluaties selecteert om mee te nemen in de pdf, dan worden zill evaluaties nu ook mee afgeprint. Let wel op bij het aanmaken van de pdf dat je de juiste zorgfases selecteert en de juiste periode aangeeft, zodat de evaluaties verschijnen op de pdf.

In het archief kan je vanaf nu de dossiers opvragen van uitgeschreven leerlingen. Tot op heden was het enkel mogelijk dit te doen voor ingeschreven leerlingen. Nu ook voor uitgeschreven.

mceclip1.png

Een klasscreening kan nu ook in pdf worden afgedrukt.

mceclip0.png

Communicatie

Ook deze module kreeg een update. Je kan vanaf nu:

 • het lettertype bepalen
 • de grootte van het lettertype
 • de kleur van het lettertype
 • een achtergondkleur toevoegen
 • stylen in vet, onderlijnen , doorgestreept en cursief
 • tekst aligneren
 • in je email opsommingtekens en nummertjes gebruiken
 • kopiëren en plakken met behoud van de oorspronkelijk opmaak van je tekst vanuit MS Word

mceclip3.png

 

25/01/2022 - Updates in rapporten & communicatie

Communicatie

Vanaf nu kan je collega’s toevoegen via het adresboek. Als je in de dropdown ‘Collega’s’ aanduidt, kan je bijvoorbeeld alle collega’s van de school een bericht sturen. Wil je alle ouders van een bepaalde klas een bericht sturen, met jezelf of een bepaalde collega in CC? Dan selecteer je ‘Alle ouders’ voor de ontvanger, klik je op ‘CC’ en voeg je hier via het input veld of de adresboek jezelf en je collega(’s) toe.

Rapporten

Templates bouwen

 • Je kan als beheerder je leerkrachten nu ook toelaten om feedback toe te voegen voor een domein of subdomein in het algemeen. Dit werkt net zoals het toevoegen van feedback op een leergebied.
 • Je kan nu jouw templates verwijderen door via de drie puntjes op ‘verwijderen’ te klikken. Actieve templates kan je niet verwijderen.
 • Wanneer je als beheerder de lettergrootte aanpast van een rij zal het bijpassende icoon (vb van het leergebied) proportioneel mee schalen.
 • Je kan een rapport nu ook in landschapsmodus zetten. Je hoeft een template hiervoor niet te deactiveren.

Screenshot_2022-01-25_at_20.06.28.png

Manuele toetsen

 • De opmaak van manuele toetsen is veranderd. Er is meer plaats om jouw opmerkingen toe te voegen en de logica van toetsen toevoegen aan een rapport is veranderd. Als een leerling niet geselecteerd is, zal de toets niet getoond worden op het rapport en kan je geen details toevoegen voor deze leerling. Als je ze wel selecteert, kan je via het mannetjes-icoon rechts aanduiden dat een leerling ziek, afwezig,... was. De toets wordt automatisch getoond op het rapport.
 • Er zijn twee nieuwe waarden die je kan selecteren bij het markeren van een afwezigheid: ‘Vrijstelling’ en ‘Niet afgelegd’.
 • Wanneer je als leerkracht een resultaat ingaf dat hoger was dan de maximum score, werd dit automatisch aangepast naar de max score zelf. Nu wordt het veld aangeduid als fout.
 • Het overzicht van de manuele toetsen bij ‘klassen’ werd aangepast. Er is nu een tabel met filters waarom je kan sorteren. Je kan een start- en einddatum selecteren. Je kan ook filteren op rapport, leergebied of gewoon zoeken via het zoekveld.

Rapport genereren

Als leerkracht hoef je niet meer op ‘Opslaan’ te klikken alvorens je een rapport wil bewerken. Je kan nu nadat je je toetsen hebt toegevoegd in stap 1 onmiddellijk door naar het toevoegen van feedback. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen.

Algemene verbeteringen

Wanneer je geen bewerk-rechten hebt, tonen we dit via een banner in stap 1 van het bekijken van een rapport. Wie wel bewerk, maar geen export-rechten heeft, zal deze banner te zien krijgen in stap 2.

🐞 Wat hebben we opgelost?🐞

 • Sommige gebruikers kregen een foutmelding bij het toevoegen van leergebieden aan een actieve template.
 • Een template aanpassen wanneer het adres van de school veranderd werd, gaf een foutmelding.
 • De opmaak van toets beschrijvingen werd niet correct getoond op sommige rapporten.

Bovenstaande problemen werden ondertussen opgelost.

 

09/12/2021 - Updates in zorg-module 

Archief van het leerlingendossier

Vanaf nu is het mogelijk om het leerlingendossier op te vragen van leerlingen die werden uitgeschreven.

Het is ook mogelijk om dossiers op te vragen van al de leerlingen van voorgaande schooljaren.

Iedereen met een profiel ‘beheerder’ zal onderstaand icoontje terugvinden in de 2de menu bar in scoodle:

mceclip0.png

Hier kan je:

 • een school;
 • een schooljaar;
 • één of meerder klassen van jouw school;
 • en één of meerdere leerlingen selecteren

Je kan ook aanduiden wat je in de pdf wenst.

Het volledige dossier van de leerlingen of bepaalde secties:

mceclip1.png

Nadat je alles geselecteerd hebt, kan je pdf’s genereren en downloaden.

Bijlage(n) opladen voor een klas

In het klasoverzicht kan je één of meerdere bijlagen opladen voor een hele klas.

mceclip2.png

De rechten om dit te kunnen moeten eerst door de beheerder worden toegekend via het ‘schoolbeheer’ scherm in scoodle.

De bijlage(n) die je oplaadt, worden toegevoegd in het klasoverzicht en automatisch ook toegevoegd in elk leerlingendossier afzonderlijk.

Je kan een bijlage eveneens verwijderen.

Je kan ook via het icoontje in de 2de menubar eenzelfde document opladen voor één of meerdere leerlingen:

mceclip3.png

Dit document wordt dan toegevoegd aan de bijlagen van de geselecteerde leerlingen, maar niet in de bijlagen in het klasoverzicht.

mceclip4.png

Zorgacties

Voor de zorgacties in het klasoverzicht wordt nu ook de naam van de leerling getoond , zodat in één oogopslag duidelijk is voor wie de zorgactie bedoeld is.

In de detail van de zorgacties zelf wordt nu ook de naam van de leerling getoond, zodat je bij het openen van een zorgactie nog steeds duidelijk kan zien over welke leerling het gaat.

Leerlingendossier

Indien je als beheerder bij de vragen in je zorgformulier een tabel voorziet, dan werd daar de limiet op het aantal karakters in de rijen en kolommen verwijderd. Er staat nu geen limiet meer op.

De hoofdstukken in een zorgformulier die je wil toevoegen kunnen vanaf nu ook dezelfde titel bevatten. Deze moest uniek zijn, die beperking werd verwijderd.

 

09/12/2021 - Updates in zorg & communicatie

Zorg

Bijlages

 • Als je bewerkingsrechten hebt voor de 'Bijlages' kan je nu bijlagen toevoegen aan het dashboard van een leerling. Je kan de toegevoegde en gemigreerde ook verwijderen.

Dossier

 • Een nieuw zorgformulier is beschikbaar voor beheerders en leerkrachten: Koala template. Deze template is inactief en standaard verborgen voor alle gebruikers. Vraag aan je administrator om deze te activeren en beschikbaar te maken voor verschillende rollen door lees- en/of bewerkingsrechten toe te wijzen. 
 • De beperking van het aantal tekens in een cel van de tabel vraagtype is verhoogd van 150 naar 500 tekens.

Verbetering van gebruiksvriendelijkheid

 • In het Scoodle Schoolbeheer menu kan je als beheerder nu meerdere e-mailadressen toevoegen aan de contactpersoon van een leerling. Deze e-mailadressen worden getoond in de zorg module in het overzicht van een leerling.
 • In de zorg waren langere klassennamen weergegeven op een manier die moeilijk leesbaar was. De klassenkiezer is nu opnieuw vormgegeven zodat lange klasnamen gemakkelijk leesbaar zijn en de opties voor tonen/verbergen gemakkelijker te vinden zijn.

Communicatie

Adresboek

 • In het Scoodle Schoolbeheer menu kan je als beheerder nu meerdere e-mailadressen toevoegen aan de contactpersoon van een leerling. In het adresboek vind je de meerdere e-mailadressen onder de naam van de contactpersoon van een leerling. 

Modal_-_multiple_emailadresses.png

🐞 Wat hebben we opgelost?🐞

Zorg

 • Wanneer een gebruiker aan een school werd toegevoegd maar geen toegang had tot klassen, werd het print icoon getoond in de secundaire navigatiebalk. Met deze release wordt het print icoon in dit geval niet meer getoond.
 • In sommige gevallen werden delen van een formulier in een andere volgorde getoond wanneer je een PDF wou maken. Dit is nu opgelost.

 

02/12/2021 - Nieuwe updates in de rapporten

Rapport template

 • Als beheerder kan je nu een actieve template bewerken zonder dat je deze eerst moet deactiveren. Je kan dus de lay out nog aanpassen, ook al werden er al toetsen ingegeven of werd er al feedback toegevoegd. Al de data blijft behouden.
 • Vanaf nu kan je verschillende vakken selecteren voor verschillende leerjaren in stap 2. Deze worden nu allemaal weergegeven in de lay-out. Zo kan je als beheerder de stijl voor iedereen instellen. Hou er wel rekening mee dat in de afzonderlijke jaarrapporten alleen de vakken getoond worden (zoals voordien) die geselecteerd werden in stap 2. 

Rapporten genereren 

 • Je kan vanaf nu een rapport uitprinten vanuit de lijst 'mijn rapporten' zonder eerst het rapport terug te moeten herberekenen. 
  • Als het rapport nog niet berekend is, of de status 'te herberekenen' heeft, dan is de print-optie uitgeschakeld. 
 • Vanaf nu wordt het schooljaar voluit geschreven op het rapport.
 • Als leraar kan je nu snel en gemakkelijk door middel van de enter toets je resultaten voor toetsen ingeven. Door op enter te drukken ga je nu dus snel naar het invulveld van de volgende leerling.

 

18/11/2021 - Verbeteringen doorheen de rapportenmodule

Rapport instellingen

 • Je kan nu ook leergebieden/(sub)domeinen instellen zonder icoon of iconen van bestaande leergebieden verwijderen.
 • Je kan een template van een rapport kopiëren. Dit doe je via de drie puntjes rechts in het overzicht van de templates. 

Template aanmaken

 • Je kan de volgorde van blokken in de lay-out van de template aanpassen door ze te slepen via het icoon aan de linkerkant van een blok.
 • Je kan als beheerder aanvinken of je het totaal resultaat van een rapport wil tonen. Hier kan je ook de opmaak van aanpassen.
 • Je kan aanvinken om het resultaat te tonen met een ‘/‘ bijvoorbeeld: 8/10 

Manuele toetsen

 • Je kan een toets nu ook als concept opslaan. De enige informatie die we nodig hebben is de naam van de toets. 
 • Als je het leergebied van een toets aanpast, kunnen we nu de resultaten opslaan als de evaluatie-instellingen overeen komen. Bijvoorbeeld: als ‘Wiskunde’ en ‘Nederlands’ beide een puntenevaluatie hebben, dan worden de resultaten behouden. Als ‘Nederlands’ een attitude-evaluatie heeft, kunnen we de resultaten niet bijhouden.
 • Er is geen karakter limiet meer bij het feedback-blok van een toets. De feedback kan zo lang zijn als leerkrachten zelf willen.

Rapport berekenen

 • Je kan nu bij alle feedbackvelden een enter ingeven. (Ook bij toetsen)
 • Je kan nu vanuit de eerste stap toetsen toevoegen. Dit doe je rechts in het overzicht van de toetsen zelf. De toetsen die je hier aanmaakt, worden ook getoond op het overzicht van manuele toetsen en de Classroom.

Algemene verbeteringen

Het ontwikkelteam heeft over de hele module heen 33 kleine veranderingen toegevoegd die de ervaring gebruiksvriendelijker maken. Deze veranderingen zijn onder andere het verbeteren van knoppen om ze meer zichtbaar te maken, vertalingen aanpassen om het duidelijker te maken,…

🐞Wat hebben we opgelost? 🐞

Communicatiemodule

Als je een mail stuurde naar meer dan 50 leerlingen, kwam er bij sommige mensen een error op het scherm. Dit is nu opgelost.

 

03/11/2021 - Bugs opgelost in rapporten

🐞Wat hebben we opgelost? 🐞

 • Wanneer je een school veranderde in een template, werden er actieve templates aangemaakt voor de originele school.
 • Soms werden (sub)domeinen toch getoond ook al werden er geen toetsen voor toegevoegd.
 • Wanneer een 0-rating (vb 0 sterren)  werd toegevoegd, werden deze niet op het rapport getoond.
 • Lange titels van manuele toetsen deed de knoppen rechts verdwijnen in het overzicht van de toetsen. 
 • De datum-selector in het scherm van een toets aan te maken, was soms niet goed zichtbaar. 

Deze problemen zouden nu niet meer moeten voorkomen. Is dit wel het geval? Contacteer dan de helpdesk.

 

26/10/2021 - Updates in rapporten

 • Wanneer een blok van bijvoorbeeld een leergebied te lang is om op 1 pagina getoond te worden, wordt er nu een pagina-einde toegevoegd en herhalen we de hoofding van het blok in kwestie opnieuw op de volgende pagina.
 • Wanneer je geen toetsen hebt toegevoegd voor een leergebied/(sub)domein, zullen we dit leergebied/(sub)domein ook niet tonen op het rapport.
 • Wanneer je op een toets een leerling als afwezig/ziek/... hebt toegevoegd, zal dit worden getoond op het rapport.

mceclip0.png

🐞Wat hebben we opgelost? 🐞
 • Wanneer er meerdere hoofdleerkrachten voor een klas ingesteld waren, werden deze soms niet getoond in de hoofding.
 • Evalueren met een rating werd niet altijd getoond op een rapport.
 • Sommige mensen zagen een leeg scherm bij de 'Mijn rapporten'-tab na het activeren van een template.
 • Sommige scholen hadden foutmeldingen bij het berekenen van een rapport.
 • Zelfgekozen iconen voor een vak, werden niet altijd getoond op het rapport.

Deze problemen zouden nu niet meer moeten voorkomen. Is dit wel het geval? Contacteer dan de helpdesk.

 

19/10/2021 - Updates in rapporten en communicatie

Rapporten

 • Je kan vanaf nu de volgorde van jouw vakken en (sub)domeinen in de opmaak van je rapporten aanpassen. Dit doe je in stap twee bij het opzetten van je template door de vakken of (sub)domeinen te slepen in de volgorde die je wil a.d.h.v. het sleep-icoon. draganddrop_courses.gif
 • Naast algemene feedback, kunnen leerkrachten ook feedback per leergebied toevoegen op het rapport. 
  • Als beheerder stel je dit in bij het rechtervak (rapport instellingen) in stap vier van het opstellen van de template. Bij 'Weergave resultaten' vink je voor het leergebied 'Voeg feedback toe voor dit leergebied' aan. Als je dan in dit blok klikt, kan je zoals bij alle andere items ook de opmaak hiervan aanpassen.
  • Leerkrachten kunnen bij 'Mijn rapporten' per toets en na berekenen ook voor elke leerling per leergebied en per rapport feedback toevoegen. Je kan starten bij de knop 'feedback toevoegen' en je kan doorklikken naar volgende onderwerpen en leerlingen via de pijltjes-knoppen aan de rechterkant.feedbacktoevoegen.gif

Communicatie

 • Vanaf nu kan je je contactpersonen in CC of BCC zetten bij het verzenden van een e-mail. 
  • Wil je een bericht naar alle ouders sturen, maar wil je niet dat ze elkaars e-mailadres zien? Dan klik je op 'CC/BCC' bij het contactveld en voeg je daarna in het juiste veld de e-mailadressen toe. Je kan je contacten hier ook toevoegen via het adresboek.
  • Wil je je persoonlijk school-mailadres vermelden zodat bijvoorbeeld ouders terug kunnen  mailen? Momenteel wordt de mail enkel vanuit een no-reply adres verzonden, dus kan je voorlopig jouw schooladres in CC zetten zodat bijvoorbeeld ouders hier toch op kunnen antwoorden. 
  • Je kan ook e-mails versturen met enkel contactpersonen in CC/BCC. Je hoeft dus geen hoofdcontactpersonen in te vullen.
  • Tip: als je zelf een lijst met mailadressen hebt, kan je deze gemakkelijk toevoegen door deze te plakken in het contactveld. Alle mailadressen die verdeeld zijn met een komma, worden individueel toegevoegd.
 • Je kan nu ook berichten sturen met enkel een bijlage. Je hoeft dus niet altijd een bericht in te typen.
 • Het adresboek toont enkel de mailadressen van contactpersonen die door de beheerder in schoolbeheer werden gemarkeerd als 'voorkeur e-mailadres'.

🐞 Wat hebben we opgelost? 🐞

Sommige gebruikers ondervonden nog enkele problemen met onderstaande onderwerpen. Het ontwikkelteam heeft deze ondertussen opgelost. ✔

 • Het opslaan van een template gaf een foutmelding
  • bij het veranderen van het adres van de school,
  • bij het verwijderen van een vak voor een leerjaar.
 • Blokken die in een template verborgen waren, werden toch getoond op het gegenereerde rapport.
 • Je kon toch een test toevoegen aan een hoofdrapport.

Deze problemen zouden nu niet meer moeten voorkomen. Is dit wel het geval? Contacteer dan de helpdesk.