WERELDATLAS - Welke nieuwe kaarten bevat de Plantyn Algemene Wereldatlas 2022? WERELDATLAS - Welke nieuwe kaarten bevat de Plantyn Algemene Wereldatlas 2022?

WERELDATLAS - Welke nieuwe kaarten bevat de Plantyn Algemene Wereldatlas 2022?

De editie 2022 bevat heel wat kaarten met geactualiseerde data. Daarnaast zijn er ook heel veel nieuwe kaarten toegevoegd, waaronder: 

  • reliëf: overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen
  • klimaat: aantal tropische dagen per jaar (België); natuurgeweld en verandering neerslag en temperatuur (Europa, wereld) 
  • bevolking: interne en externe migratie (België); herkomst vluchtelingen en aantal vluchtelingen (Europa)
  • economie: verkoopprijzen van huizen (België); ontwikkeling landbouwprijzen, koopkracht (Europa), zeehandel (wereld) 
  • energie: windenergie, waterkracht, biomassa (België); reserves aardolie en aardgas (Europa)
  • milieu: ozon-, fijnstof- en stikstofconcentratie (België); vegetatiebranden, natuurrampen, waterschaarste (wereld) 
  • globalisering: landgrabbing, inkomensongelijkheid
  • geologie: platentektoniek, aardbevingen en vulkanisme