INHOUD - Hoe houdt WACO rekening met de voorkennis uit de voorgaande jaren? INHOUD - Hoe houdt WACO rekening met de voorkennis uit de voorgaande jaren?

INHOUD - Hoe houdt WACO rekening met de voorkennis uit de voorgaande jaren?

Leerlingen hebben al veel voorkennis uit het vak natuurwetenschappen in de voorgaande jaren. We bouwen in WACO verder op die voorkennis en leggen goed de link met die inhouden. Zo verhogen we het leerrendement.

Om al je leerlingen met dezelfde voorkennis van start te laten gaan, voorzien we (waar relevant) bij de start van een thema één of meerdere voorkennisoefeningen in het boek. Op die manier wordt de leerstof opgefrist en kan je anticiperen op misconcepten of hiaten in de kennis van je leerlingen. Als de opdracht in het boek niet vlot gaat, kan de leerling online nog een reeks remediërende oefeningen terugvinden. Er staat ook nog een reeks basisvragen online klaar voor leerlingen die extra willen oefenen op die voorkennis.

Laat leerlingen die voorkennis gerust thuis voorbereiden. De resultaten van de online reeksen kan je als leerkracht makkelijk opvolgen zodat je altijd weet welke leerlingen verdere ondersteuning nodig hebben.