INHOUD - Hoe komen de STEM-eindtermen aan bod in T-explore? INHOUD - Hoe komen de STEM-eindtermen aan bod in T-explore?

INHOUD - Hoe komen de STEM-eindtermen aan bod in T-explore?

De STEM-didactiek zit ingebakken in T-explore. Dit komt tot uiting door o.a.: 

  • veel onderzoeksopdrachten die opgenomen zijn in de boeken (waardoor leerlingen impliciet aan verschillende STEM-ET werken); 
  • waar mogelijk en relevant te verwijzen naar technische systemen en STEM-concepten (dit laatste via de handleiding);  
  • linken die gelegd worden naar de andere STEM-vakken, dus wetenschappen en wiskunde (soms expliciet in de boeken, maar ook nog met vakoverschrijdende tips in de handleiding) 

Daarnaast geven we in de lerarenkit mogelijke aanzetten tot STEM-projecten.