INHOUD - Hoe komen de STEM-eindtermen aan bod in T-skills Mechanica? INHOUD - Hoe komen de STEM-eindtermen aan bod in T-skills Mechanica?

INHOUD - Hoe komen de STEM-eindtermen aan bod in T-skills Mechanica?

De module ondersteuning STEM-doelen biedt alle kennisinhouden in functie van volgende STEM-doelen:

  • De leerlingen analyseren natuurlijke en technische systemen aan de hand van verschillende STEM-concepten.
  • De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid meetinstrumenten en hulpmiddelen om te observeren, te meten, te experimenteren en te onderzoeken in technologische en STEM-contexten.
  • De leerlingen werken op een veilige en duurzame manier met materialen, chemische stoffen en technische en biologische systemen.