INHOUD - Hoe ziet de leerlijn van de wetenschappelijke onderzoeksmethode eruit in WACO? INHOUD - Hoe ziet de leerlijn van de wetenschappelijke onderzoeksmethode eruit in WACO?

INHOUD - Hoe ziet de leerlijn van de wetenschappelijke onderzoeksmethode eruit in WACO?

We hechten belang aan een duidelijke leerlijn op vlak van onderzoekscompetenties. Daarbij evolueren experimenten geleidelijk van een gesloten, gestructureerde vorm naar experimenten met een meer open karakter. Zo worden leerlingen aangemoedigd om zelf goede onderzoeksvragen en hypothesen te formuleren, of om een eigen werkwijze te structureren.

Om te groeien in het verwerven van die zelfstandigheid, vinden leerlingen in het vademecum extra ondersteuning terug, zoals het vragenmachientje voor het opstellen van een goede onderzoeksvraag of de criteria voor het formuleren van een goede hypothese. 

We werken geleidelijk aan ook meer naar onderzoeken die vertrekken vanuit een probleemstelling, om aan de hand van een concrete maatschappelijke context de link tussen natuurwetenschappen en de maatschappij te leren onderzoeken.