INHOUD - Waaruit bestaat het aanbod voor evaluatie? INHOUD - Waaruit bestaat het aanbod voor evaluatie?

INHOUD - Waaruit bestaat het aanbod voor evaluatie?

Per hoofdstuk vind je in de lerarenkit op Scoodle losse modelvragen voor evaluatie. Zo kan jij, afhankelijk van de beginsituatie en de doelgroep, vragen selecteren voor evaluatie.

  • Elke modelvraag is voorzien van de nodige metadatering: minimumdoelen, leerplandoelen, beheersingsniveau, kennisniveau …
  • We bieden deze modelvragen aan in Word, zodat jij kan aanpassen waar nodig.

In het kader van formatieve evaluatie voorzien we in Delta 5/6 Dubbele finaliteit de rubriek ‘Test jezelf’ op Scoodle. Daarin wordt per leerdoel één vierhoeksoefening voorzien. Zo kan een leerling zich op het einde van een hoofdstuk evalueren en kijken of hij de leerdoelen voldoende beheerst en zichzelf bijsturen waar nodig.