DIDACTIEK - Hoe ondersteunt Delta leerlingen in het leerproces via effectieve didactiek? DIDACTIEK - Hoe ondersteunt Delta leerlingen in het leerproces via effectieve didactiek?

DIDACTIEK - Hoe ondersteunt Delta leerlingen in het leerproces via effectieve didactiek?

  • Voorkennis uit Delta 2de graad wordt geactiveerd via digitale opdrachten, theoriekaders en kennisclips op Scoodle.
  • Het Kompas vooraan elk thema geeft de inhoudelijke opbouw weer (advance organiser).
  • Concrete voorbeelden en linken met andere domeinen (STEM, economie, humane wetenschappen) zorgen voor de transfer van kennis.
  • Kennisclips bij de theoriekaders zorgen voor een betere vastzetting van de leerstof door in te spelen op het visuele & auditieve communicatiekanaal (dual coding).
  • De grote variatie aan oefentypes (interleaving) en het verwerken & inoefenen op een cursusblad zorgt voor een actieve verwerking van de leerstof.
  • Via een handig dashboard kun jij als leerkracht de oefeningen en resultaten van leerlingen vlot opvolgen. Zo kun je snel achterhalen of de klas het begrepen heeft.
  • Nieuwe begrippen zijn duidelijk te herkennen (groene kleur), net als de vastzetkaders en samenvattingen (groen kader). Zo is het steeds duidelijk voor een leerling wat hij moet kennen. Ook het kompas en de studiewijzer wordt ook in een groene kleur aangeboden in het kader van leren leren. Dit is van toepassing voor alle STEM-leeroplossingen van Plantyn.
  • De ‘Test jezelf’ in de dubbele finaliteit biedt kansen tot zelftoetsing. De opdrachtenreeksen bij de hoofdstukken bieden voldoende oefenkansen (retrieval practice).